mgr Arkadiusz Gromada

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf
 • Recenzja nr 3 – pdf

mgr Seweryn Gajdek

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Małgorzata Borkowska

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Olga Podlińska

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Małgorzata Szalast-Piwińska

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Daria Pawęda

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Joanna Łagoda

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Katarzyna Gabryjończyk

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Robert Roman Stolarski

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Łukasz Grzęda

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Mirosław Legutko

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf
 • Recenzja nr 3 – pdf

mgr Przemysław Jóźwiak

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf
 • Recenzja nr 3 – pdf
 • Recenzja nr 4 – pdf

mgr Przemysław Suchodolski

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf
 • Recenzja nr 3 – pdf
 • Recenzja nr 4 – pdf

mgr Dominika Urbańczyk

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej  – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Michał Wierzbięta

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Joanna Stefańczyk

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Maksymilian Bąk

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Maria Rysz

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej- pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Katarzyna Drabarczyk

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Dominik Sieradzki

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Przemysław Suchodolski

 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Andrzej Hornowski

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf 
 • Recenzja nr 3 – pdf

mgr Marta Idasz – Balina

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf 
 • Recenzja nr 2 – pdf 

mgr Aneta Bełdycka – Bórawska

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Olga Olkowska

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Michał Chmielewski

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Adam Zając

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Magdalena Golonko

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf 
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Paweł Ważniewski

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej  – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Juliusz Juszczyk

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej  – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Paulina Trębska

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Maria Zych – Lewandowska

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf 

mgr Michał Wojtaszek

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Arkadiusz Weremczuk

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Paulina Stolarczyk

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Ola Bareja-Wawryszuk

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Paweł Kraciński

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Beata Kowalczyk

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Michał Kruszyński

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf
 • Recenzja nr 3 – pdf

mgr Sylwia Małażewska

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Magdalena Kowalewska

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Mariusz Dziwulski

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Joanna Żurakowska-Sawa

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Adam Andrzejuk

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Remigiusz Tunowski

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Krystian Malesa

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Tomasz Pajewski

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Tomasz Śmiałowski

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Piotr Gabryjończyk

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Bartłomiej Suchodolski

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Jolanta Pochopień

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Paulina Kramarz

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Melania Nieć

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Karol Sołek

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Łukasz Zgiep

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Wioleta Sobczak

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 –pdf

mgr Anna Woźniak-Andrzejuk

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 –pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Iga Lisicka

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Tomasz Pilawka

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Adam Waszkowski

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf
 • Recenzja nr 3 – pdf

mgr Monika Roman

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Łukasz Pietrych

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Michał Gostkowski

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Piotr Pietrzak

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

Ostatnia modyfikacja: 29/02/2024