Współpraca międzynarodowa Współpraca z gospodarką  
Współpraca z mediami    
     

Współpraca Instytutu Ekonomii i Finansów (b. Wydziału Nauk Ekonomicznych) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z jednostkami krajowymi i zagranicznymi zarówno ze sfery nauki jak i szeroko pojętego życia gospodarczego ma swoją długą tradycję. Rozwijanie współpracy krajowej i zagranicznej Instytutu z  interesariuszami zewnętrznymi jest jednym z priorytetów jego funkcjonowania.

 

Ostatnia modyfikacja: 19/01/2020