III Konferencja Naukowa
Wyzwania w rozwoju regionów
Data: 21 lutego 2020
Organizatorzy:
Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego
i Doradztwa, Studenckie Koło Naukowe „Public Relations” SGGW
w Warszawie
[więcej] [Program konferencji]


XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Globalne Problemy Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej”
Miejsce: Warszawa
Data:
18 czerwca 2020
Organizatorzy: Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu
[więcej]


III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
pt.: „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich”
wraz z Warsztatami dla Młodych Naukowców
oraz MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
pt.: „Strategie dla biogospodarki w krajach Europy Środokowo – Wschodniej”
Miejsce: Kampus SGGW w Warszawie
Data: 21-22-23 września 2020
Organizatorzy: Instytut Ekonomii i Finansów SGGW
oraz Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG – PIB
[więcej]


Ostatnia modyfikacja: 08/05/2020