Odbyły się

Konferencja Gospodarka Żywnościowa w Dobie Kryzysu XII z cyklu konferencji
Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach  europejskich

Miejsce: Warszawa 
Data: 3 grudnia 2020 
Organizatorzy: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, IEiF, SGGW

[więcej] [formularz rejestracyjny]
XVI Konferencja Naukowa 
Forum Wspierania Przedsiębiorczości Mikrofirma 2020
 
Miejsce: Konferencja on-line
Data: 26-27 listopada 2020 r.
Organizatorzy:
Katedra Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej
Katedra Finansów Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Finansów i Bankowości Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego
[ więcej]          [formularz rejestracyjny]


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Sustainable Development – Regional and Local Dimensions

Miejsce: konferencja on-line
Data: 26 listopada 2020
Język konferencji: angielski i polski
Organizatorzy: Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu
[więcej]          [formularz rejestracyjny]

[program konferencji]    [Book of Abstracts]

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Trends in Regional Development in the EU Countries 2020

Miejsce: Warszawa, Instytut Ekonomii i Finansów SGGW (video-konferencja)
Data: 23 października 2020
Język konferencji: angielski
Organizatorzy: Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu
[więcej]


VI Konferencja Naukowa
Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych

Miejsce: Kociszew
Data: 15 października 2020
Organizatorzy: Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu
[więcej]


XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych

Miejsce: Warszawa
Data: 28 września 2020
Organizatorzy: Katedra i Ekonometrii i Statystyki
[więcej]


III Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich
wraz z Warsztatami dla Młodych Naukowców
oraz Międzynarodowa Konferencja
Strategie dla biogospodarki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Miejsce: Kampus SGGW w Warszawie
Data: 21-22-23 września 2020
Organizatorzy: Instytut Ekonomii i Finansów SGGW
oraz Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG – PIB
[więcej]


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju regionów

Miejsce: on-line
Data: 10 września 2020
Organizatorzy: Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa
[więcej]


International Scientific Conference
Challenges and Opportunities for Rural Development,CORD 2020

Miejsce: on-line
Data: 19 czerwca 2020 r.
Język konferencji: angielski
Organizatorzy: Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu
[więcej]


 

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Globalne Problemy Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Miejsce: Warszawa
Data: 18 czerwca 2020
Organizatorzy: Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu
[więcej]


III Konferencja Naukowa Wyzwania w Rozwoju Regionów

Data: 21 lutego 2020
Organizatorzy: Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa, Studenckie Koło Naukowe „Public Relations” SGGW
w Warszawie
[więcej]


 

Ostatnia modyfikacja: 08/01/2021