Plan posiedzeń Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse w I półroczu 2022 roku

  • 25 stycznia 2022 r.
  • 22 lutego 2022 r.
  • 29 marca 2022 r.
  • 26 kwietnia 2022 r.
  • 31 maja 2022 r.
  • 28 czerwca 2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 09/01/2022