Plan posiedzeń Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse

  • 25 października 2022 r.
  • 29 listopada 2022 r.
  • 20 grudnia 2022 r.
  • 31 stycznia 2023 r.
  • 28 lutego 2023 r.
  • 28 marca 2023 r.
  • 25 kwietnia 2023 r.
  • 30 maja 2023 r.
  • 27 czerwca 2023 r.
  • 3 październik 2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 07/09/2023