Plan posiedzeń Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse SGGW w Warszawie

  • 31 październik 2023 r. (przeniesiony na 24 października 2023 r.)
  • 28 listopad 2023 r.
  • 19 grudzień 2023 r.
  • 30 styczeń 2024 r.
  • 27 luty 2024 r.
  • 26 marzec 2024 r.
  • 23 kwiecień 2024 r.
  • 28 maj 2024 r.
  • 25 czerwiec 2024 r.
  • 24 wrzesień 2024 r.

Ostatnia modyfikacja: 15/02/2024