KSIĘGOWO-FINANSOWE
 

Formularz opisu dowodu księgowego z polami wybieralnymi

Wniosek o zaliczkę
Wniosek o dokonanie przelewu
Rozliczenie wydatków finansowych
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Wniosek o umowę zlecenie/dzieło
Wniosek na fakturę
Protokół wyboru Wykonawcy
Notatka o wyborze Wykonawcy
SPRAWY SOCJALNE
Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z ZFŚS
Wniosek o pożyczkę
Wniosek o zorganizowanie kolonii dla dziecka
Wniosek o dofinansowanie wypoczynku w obiektach SGGW
Wniosek o dofinansowanie programu sportowo-rekreacyjnego SGGW
Wniosek o dofinansowanie wczasów „pod gruszą”
Poręczenie pożyczki
WYJAZDY SŁUŻBOWE, ZAPROSZENIA
Wyjazd służbowy krajowy
Wyjazd służbowy zagraniczny – studenci
Wyjazd służbowy zagraniczny – pracownicy i doktoranci
Zaproszenie gościa zagranicznego
INNE
Podanie o przydział lokalu w akademiku – pracownik
Podanie o przydział lokalu w akademiku – doktorant
Oświadczenie o zgodzie na potrącanie oplat z wynagrodzenia za przydział lokalu
Wniosek o wydanie karty wjazdowej na teren SGGW –  stary kampus
Wniosek o wydanie karty wjazdowej na teren SGGW – nowy kampus
Wniosek o zwrot kosztów zakupu okularów
Instrukcje
Instrukcja wydawania materiałów promocyjnych
Instrukcja organizacji ekspozycji informacyjnych
Instrukcja organizacji zastępstw, zmiany terminów zajęć, sal, prowadzącego
Konkursy
Oświadczenie
RODO – obowiązek informacyjny dla kandydata
RODO – obowiązek informacyjny dla pracownika

Ostatnia modyfikacja: 25/07/2023