International Scientific Conference on
The Society and Economy of EU Rural Areas
Miejsce: SGGW w Warszawie
Data:18 marca 2016r.
Organizatorzy: Katedra Polityk Europejskich, Finansów Publicznych i Marketingu
[więcej]


International Student Scientific Conference
Tytuł: FINANCE and ECONOMY Contemporary Problems in Poland and Hungary
Miejsce: Warszawa, Kampus SGGW
Data: 7 kwietnia 2016 r.
Organizatorzy: Koło Naukowe Finanse i Gospodarka; SGGW,
Wydział Nauk Ekonomicznych
[więcej]


Konferencja Naukowa
Tytuł: Globalne i Narodowe Bezpieczeństwo Finansowe
Miejsce: Warszawa
Data:13 kwietnia 2016r.
Organizatorzy: Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
[więcej] [program]


II Konferencja Naukowa
Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych
Miejsce: Kociszew
Data: 09 maja 2016
Organizatorzy: Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
[więcej]


VI Warszawskie Dni Logistyki
Tytuł:Nowoczesne rozwiązania logistyczne w obsłudze FMCG
Miejsce:
Warszawa, Kampus SGGW
Data: 12-13 maja 2016 r.
Organizatorzy: Koło Naukowe Studentów Logistyki SGGW, Wydział Nauk Ekonomicznych
[więcej]


XXI Warsztaty Ekonomistów Rolnych
Miejsce: Krasnobród
Data: 6-8 czerwca 2016
Organizatorzy: Wydział Nauk Ekonomicznych
[więcej]


WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI W PERSPEKTYWIE BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW
Miejsce: Warszawa
Data: 7 czerwca 2016
Organizatorzy: Wydział Nauk Ekonomicznych
[więcej]


XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Globalne problemy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej
Miejsce: Warszawa – Rogów
Data: 16-17 czerwca 2016
Organizatorzy: Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
[więcej]


Konferencja Naukowa
XXVI Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji „Współczesne paradygmaty w marketingu, handlu i konsumpcji”
Miejsce: Kampus Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166
Data: 18-20 września 2016 r.
Organizatorzy: Zakład Badań Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz Zakład Marketingu i Analiz Rynkowych, Wydział Nauk Ekonomicznych.
[więcej – http://zjazd2016.sggw.pl]


WYZWANIA NA RYNKU WIEPRZOWINY W POLSCE NA TLE UE

Miejsce: Warszawa
Data: 20 października 2016 r.
Organizatorzy:  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW

[więcej]

TRENDS IN REGIONAL DEVELOPMENT IN THE EU COUNTRIES 2016
Miejsce: Warsaw (Poland)/ Jelgava (Latvia) – videoconference
Data:04 listopada 2016 r.
Organizatorzy: Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska) z Wydziałem Ekonomii i Rozwoju Społecznego Latvia University of Agriculture w Jełgawie (Łotwa).
[więcej]


Konferencja Naukowa
„Rynki finansowo-ubezpieczeniowe na tle kryzysów gospodarczo-społecznych” z cyklu: OBSZAR POLSKI EUROPEJSKIEGO RYNKU UBEZPIECZEŃ A.D. 2016
Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Warszawa, ul. Szturmowa 3
Data: 16 listopada 2016 roku
Organizatorzy: IGUiOR w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
[więcej]


IX Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe (MFFB)
Miejsce: Warszawa
Data: 25 listopada 2016r.
Organizatorzy: Katedra Ekonomikii i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości, Zakład Bankowości, WNE SGGW
[więcej]


Konferencja Naukowa
Teoria i praktyka produkcji w gospodarce żywnościowej – ósma z cyklu „Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich”
Miejsce: Warszawa, WNE SGGW
Data: 1 grudnia 2016
Organizatorzy: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
[więcej]

Ostatnia modyfikacja: 24/05/2018