Paweł Ważniewski, Jakub Kraciuk

Ekonomiczne efekty zmian regulacji prawnych w gospodarce odpadami komunalnymi

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2021
ISBN: 978-83-8237-028-7
Pobierz pdf


Marzena Lemanowicz, Krystyna Krzyżanowska

Turystyka i rekreacja jako źródło wartości dla klienta

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2021
ISBN: 978-83-8237-019-5
Pobierz pdf


Andrzej Parzonko, Piotr Bórawski

Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw mlecznych w UE – stan, uwarunkowania i przewidywania na przyszłość

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2021
ISBN: 978-83-8237-010-2
Pobierz pdf


Agata Balińska, Dominika Staśkiewicz

Sharing economy w gospodarce turystycznej. Kontekst teoretyczny i empiryczny

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2021
ISBN: 978-83-8237-009-6DRUK_turystyka
Pobierz pdf


Katarzyna Czech, Andrzej Karpio, Michał Wielechowski, Tomasz Woźniakowski, Dorota Żebrowska-Suchodolska

Polska gospodarka w początkowym okresie pandemii COVID-19

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN: 978-83-7583-982-1
Pobierz pdf


Wyzwania współczesnego rolnictwa

Praca pod redakcją naukową A. Stolarskiej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-8237-005-8

Pobierz pdf


Mariusz Chądrzyński, Alina Daniłowska, Kinga Gruziel, Jacek Maśniak

Ekonomiczne i instytucjonalne aspekty rynku ziemi rolniczej w Polsce

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-8237-003-4
Pobierz pdf


Wybrane aspekty rynków rolno-żywnościowych w Polsce

Praca pod redakcją naukową A. Stolarskiej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-7583-999-9
Pobierz pdf


Agnieszka Borowska, Aneta Mikuła, Małgorzata Raczkowska, Monika Utzig

Konsumpcja dóbr i usług w gospodarstwach domowych w Polsce

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-7583-988-3
Pobierz pdf


Joanna Rakowska, Irena Ozimek, Iwona Pomianek

Turystyka – fundusze unijne – rozwój lokalny

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-7583-987-6
Pobierz pdf


Piotr Gabryjończyk

Ekonomiczno-społeczne konsekwencje turystycznego wykorzystania obiektów fortyfikacji nowożytnej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-7583-983-8
Pobierz pdf


Krystyna Krzyżanowska, Anna J. Parzonko, Anna Sieczko

Przedsiębiorczość zespołowa na obszarach wiejskich
Stan i perspektywy

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-7583-970-8
Pobierz pdf


Krystyna Gomółka, Elżbieta Kacperska, Jakub Kraciuk, Michał Wojtaszek

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Świat – Europa – Kaukaz – Polska

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-7583-956-2
Pobierz pdf


Irena Ozimek, Katarzyna Gralak, Iwona Pomianek

Atrakcyjność turystyczna regionów w Polsce – wybrane aspekty

Wydanictwo SGGW
Warszawa 2019
ISBN 978-83-7583-914-2
Pobierz pdf


Katarzyna Czech, Anna Górska, Dorota Kozioł-Kaczorek

Związki cenowe towarów w warunkach finansjeryzacji gospodarki na przykładzie cen ropy naftowej, złota i pszenicy

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2019
ISBN: 978-83-7583-895-4
Pobierz pdf


Elżbieta Kacperska, Marzena Kacprzak, Dorota Kmieć, Agnieszka Król, Katarzyna Łukasiewicz

Migracje międzynarodowe w Europie
Trendy  •  Problemy  •  Wyzwania

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2019
ISBN 978-83-7583-924-1
Pobierz pdf


Polska we współczesnych międzynarodowych stosunkach gospodarczych

Praca pod redakcją naukową E. Kacperskiej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2019
ISBN 978-83-7583-912-8
Pobierz pdf


Zmiany na wybranych rynkach rolno-żywnościowych w krajach Unii Europejskiej

Praca pod redakcją naukową E. Kacperskiej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2019
ISBN 978-83-7583-920-3
Pobierz pdf


Monika Roman, Aleksandra Górecka, Michał Roman

Wykorzystanie transportu pasażerskiego w rozwoju turystyki

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2019
ISBN 978-83-7583-878-7
Pobierz pdf


Irena Ozimek, Joanna Szwacka-Mokrzycka

Marka i znak towarowy na rynku żywności – wybrane aspekty

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2018
ISBN 978-83-7583-825-1
Pobierz pdf


Izabella Sikorska-Wolak, Krystyna Krzyżanowska, Jan Zawadka

Edukacja w turystyce wiejskiej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2018
ISBN 978-83-7583-822-0
Pobierz pdf


Nina Drejerska

Przemiany sektorowej struktury zatrudnienia ludności wiejskiej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2018
ISBN 978-83-7583-796-4
Pobierz pdf


Elżbieta Jadwiga Szymańska, Piotr Bórawski, Ireneusz Żuchowski

Łańcuchy dostaw na wybranych rynkach rolnych w Polsce

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2018
ISBN 978-83-7583-798-8
Pobierz pdf


Jarosław Gołębiewski, Wioletta Sobczak

Rynki hurtowe owoców i warzyw

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2018
ISBN 978-83-7583-775-9
Pobierz pdf


Changes in the Live Pig Market in Different Countries

Elżbieta Jadwiga Szymańska  (editor)

Wydawnictwo SGGW
Warsaw 2017

Pobierz pdf


Monika Roman

Uwarunkowania i kierunki zmian zasięgu geograficznego rynku mleka surowego w Polsce

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2017

Pobierz pdf


Wyzwania na rynku żywca wieprzowego w Polsce

Elżbieta Jadwiga Szymańska  (red.)

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2017

Pobierz pdf


Michał Roman, Arkadiusz Niedziółka

Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2017

Pobierz pdf


Ostatnia modyfikacja: 20/09/2021