Katarzyna Czech, Andrzej Karpio, Michał Wielechowski, Tomasz Woźniakowski, Dorota Żebrowska-Suchodolska

Polska gospodarka w początkowym okresie pandemii COVID-19

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN: 978-83-7583-982-1
Pobierz pdf


Wyzwania współczesnego rolnictwa

Praca pod redakcją naukową A. Stolarskiej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-8237-005-8

Pobierz pdf


Mariusz Chądrzyński, Alina Daniłowska, Kinga Gruziel, Jacek Maśniak

Ekonomiczne i instytucjonalne aspekty rynku ziemi rolniczej w Polsce

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-8237-003-4
Pobierz pdf


Wybrane aspekty rynków rolno-żywnościowych w Polsce

Praca pod redakcją naukową A. Stolarskiej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-7583-999-9
Pobierz pdf


Agnieszka Borowska, Aneta Mikuła, Małgorzata Raczkowska, Monika Utzig

Konsumpcja dóbr i usług w gospodarstwach domowych w Polsce

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-7583-988-3
Pobierz pdf


Joanna Rakowska, Irena Ozimek, Iwona Pomianek

Turystyka – fundusze unijne – rozwój lokalny

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-7583-987-6
Pobierz pdf


Piotr Gabryjończyk

Ekonomiczno-społeczne konsekwencje turystycznego wykorzystania obiektów fortyfikacji nowożytnej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-7583-983-8
Pobierz pdf


Krystyna Krzyżanowska, Anna J. Parzonko, Anna Sieczko

Przedsiębiorczość zespołowa na obszarach wiejskich
Stan i perspektywy

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-7583-970-8
Pobierz pdf


Krystyna Gomółka, Elżbieta Kacperska, Jakub Kraciuk, Michał Wojtaszek

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Świat – Europa – Kaukaz – Polska

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-7583-956-2
Pobierz pdf


Irena Ozimek, Katarzyna Gralak, Iwona Pomianek

Atrakcyjność turystyczna regionów w Polsce – wybrane aspekty

Wydanictwo SGGW
Warszawa 2019
ISBN 978-83-7583-914-2
Pobierz pdf


Katarzyna Czech, Anna Górska, Dorota Kozioł-Kaczorek

Związki cenowe towarów w warunkach finansjeryzacji gospodarki na przykładzie cen ropy naftowej, złota i pszenicy

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2019
ISBN: 978-83-7583-895-4
Pobierz pdf


Elżbieta Kacperska, Marzena Kacprzak, Dorota Kmieć, Agnieszka Król, Katarzyna Łukasiewicz

Migracje międzynarodowe w Europie
Trendy  •  Problemy  •  Wyzwania

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2019
ISBN 978-83-7583-924-1
Pobierz pdf


Polska we współczesnych międzynarodowych stosunkach gospodarczych

Praca pod redakcją naukową E. Kacperskiej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2019
ISBN 978-83-7583-912-8
Pobierz pdf


Zmiany na wybranych rynkach rolno-żywnościowych w krajach Unii Europejskiej

Praca pod redakcją naukową E. Kacperskiej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2019
ISBN 978-83-7583-920-3
Pobierz pdf


Monika Roman, Aleksandra Górecka, Michał Roman

Wykorzystanie transportu pasażerskiego w rozwoju turystyki

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2019
ISBN 978-83-7583-878-7
Pobierz pdf


Irena Ozimek, Joanna Szwacka-Mokrzycka

Marka i znak towarowy na rynku żywności – wybrane aspekty

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2018
ISBN 978-83-7583-825-1
Pobierz pdf


Izabella Sikorska-Wolak, Krystyna Krzyżanowska, Jan Zawadka

Edukacja w turystyce wiejskiej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2018
ISBN 978-83-7583-822-0
Pobierz pdf


Nina Drejerska

Przemiany sektorowej struktury zatrudnienia ludności wiejskiej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2018
ISBN 978-83-7583-796-4
Pobierz pdf


Elżbieta Jadwiga Szymańska, Piotr Bórawski, Ireneusz Żuchowski

Łańcuchy dostaw na wybranych rynkach rolnych w Polsce

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2018
ISBN 978-83-7583-798-8
Pobierz pdf


Jarosław Gołębiewski, Wioletta Sobczak

Rynki hurtowe owoców i warzyw

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2018
ISBN 978-83-7583-775-9
Pobierz pdf


Changes in the Live Pig Market in Different Countries

Elżbieta Jadwiga Szymańska  (editor)

Wydawnictwo SGGW
Warsaw 2017

Pobierz pdf


Monika Roman

Uwarunkowania i kierunki zmian zasięgu geograficznego rynku mleka surowego w Polsce

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2017

Pobierz pdf


Wyzwania na rynku żywca wieprzowego w Polsce

Elżbieta Jadwiga Szymańska  (red.)

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2017

Pobierz pdf


Michał Roman, Arkadiusz Niedziółka

Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2017

Pobierz pdf


Barbara Gołębiewska, Aleksandra Chlebicka, Mariusz Maciejczak

Rolnictwo a środowisko. Bioróżnorodność i innowacje środowiskowe w rozwoju rolnictwa

Wydawnictwo Wieś Jutra
Warszawa 2016

Pobierz pdf


Agata Balińska

Znaczenie turystyki w rozwoju gmin wiejskich na przykładzie obszarów peryferyjnych wschodniego pogranicza Polski

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2016

Pobierz pdf


Katarzyna A. Czech

Anomalia premii terminowej na rynku jena japońskiego

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2016

Pobierz pdf


Terapia zajęciowa jako innowacyjna forma turystyki zdrowotnej na wsi

Praca zbiorowa pod redakcją naukową Michała Romana i Antoniego Romana

Wydawnictwo Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja, Wychowanie i Bezpieczeństwo”
 przy Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku
Białystok 2016
Pobierz pdf


Anna Wasilewska, Mirosław Wasilewski

Stan, kierunki i efektywność innowacji w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2016

Pobierz pdf


Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym

Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Roszkowskiej-Mądrej i Michała Romana

Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
Białystok 2015

Pobierz pdf


Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce

Praca zbiorowa pod redakcją naukową Krystyny Krzyżanowskiej i Michała Romana

Wydawnictwo Urzędu Miejskiego w Pułtusku
Pułtusk 2015

Pobierz pdf


Elżbieta Jadwiga Szymańska

Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2014


Izabella Sikorska-Wolak, Krystyna Krzyżanowska, Anna J. Parzonko

Doradztwo w zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2014

Pobierz pdf


Tadeusz Filipiak

Zmiany na rynku warzyw i w gospodarstwach warzywniczych w Polsce po integracji z Unią Europejską

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2014

Pobierz pdf


Krystyna Krzyżanowska (ed.), Ewa Jaska (ed.)

 

Development of Regions in Knowledge Economy

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2014

Pobierz pdf


Nina Drejerska, Mariola Chrzanowska, Iwona Pomianek

Strefa podmiejska Warszawy

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2014

Strona projektu i całość publikacji


 Innowacje w rozwoju turystyki

Praca zbiorowa pod redakcją naukową Krzysztofa Nuszkiewicza i Michała Romana

Wydawnictwo Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie
Golądkowo 2013

Pobierz pdf


 

Ostatnia modyfikacja: 13/04/2021