Anna Kacprzak, Marzena Kacprzak, Agnieszka Król

Inteligencja emocjonalna polskich menedżerów z niepełnosprawnością na rynku pracy

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Wydawnictwo im. Profesora Leszka J. Krzyżanowskiego

ISBN (wersja papierowa) 978-83-7520-273-1


Alina Daniłowska, Kinga Gruziel, Anna Kłoczko-Gajewska, Michał Wielechowski

Ekonomiczno-społeczne skutki pandemii COVID-19 dla rolnictwa w Polsce

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2024
ISBN (wersja papierowa) 978-83-8237-210-6
ISBN (wersja elektroniczna) 978-83-8237-211-3
Pobierz pdf


Andrzej Jędruchniewicz, Sylwester Kozak, Jacek Maśniak, Aneta Mikuła

Kanały i mechanizmy oddziaływania pandemii COVID-19 na rolnictwo w Polsce

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2024
ISBN (wersja papierowa) 978-83-8237-208-3
ISBN (wersja elektroniczna) 978-83-8237-209-0
Pobierz pdf


Tomasz Klusek, Katarzyna Łukasiewicz, Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Piotr Pietrzak, Wioleta Sobczak-Malitka

Zrównoważony rozwój a funkcjonowanie wybranych sektorów gospodarki 

Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Warszawa 2023
ISBN 978-83-8209-287-5 
Pobierz pdf


Irena Augustyńska, Małgorzata Błażejowska, Katarzyna Brodzińska, Zbigniew Brodziński, Alicja Stolarska 

Obszary wiejskie w Polsce – współczesne wyzwania i możliwości rozwoju 

Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Warszawa 2023
ISBN 978-83-8209-288-2
Pobierz pdf


Elżbieta Kacperska, Krystyna Gomółka, Piotr Kasprzak, Katarzyna Łukasiewicz, Jarosław Wróblewski 

Gospodarka w dobie pandemii Covid-19. Wybrane zagadnienia 

Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Warszawa 2023
ISBN 978-83-8209-289-9
Pobierz pdf


Andrzej Hornowski, Andrzej Parzonko

Rola i kierunki rozwoju drobnych gospodarstw rolniczych w Polsce

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2023
ISBN 978-83-8237-127-7
Pobierz pdf


Logistyka wczoraj, dziś i jutro. Kierunki zmian, innowacje i perspektywy rozwoju sektora transportu i logistyki
 
Praca pod redakcją naukową Moniki Roman, Joanny Domagały i Aleksandry Góreckiej
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2022ISBN 978-83-8237-109-3
Pobierz pdf

Logistyka wczoraj, dziś i jutro. Nowe wyzwania i kierunki przemian w logistyce i transporcie
 
Praca pod redakcją naukową Moniki Roman, Joanny Domagały i Aleksandry Góreckiej
 
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2022
ISBN 978-83-8237-110-9
Pobierz pdf

Monika Utzig, Małgorzata Raczkowska, Mariusz Chądrzyński, Joanna Wrzesińska-Kowal

Otoczenie ekonomiczne polskich gospodarstw domowych. Wybrane elementy

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2022
ISBN 978-83-8237-134-5
Pobierz pdf


Małgorzata Błażejowska, Katarzyna Brodzińska, Maria Parlińska, Alicja Stolarska

Działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich Mazowsza

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2022
ISBN 978-83-8237-123-9
Pobierz pdf


Marcin Bukowski, Janusz Majewski, Agnieszka Sobolewska, Ewa Stawicka, Aneta Suchoń

Wybrane ekonomiczne i prawne aspekty wytwarzania energii z instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach rolnych województwa mazowieckiego

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2022
ISBN 978-83-8237-120-8
Pobierz pdf


Joanna Kisielińska, Bolesław Borkowski, Katarzyna Czech, Anna Górska, Grzegorz Koszela, Monika Krawiec, Joanna Landmesser-Rusek, Luiza Ochnio, Łukasz Pietrych, Robert Pietrzykowski, Ewa Wasilewska, Monika Zielińska-Sitkiewicz

Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2021
ISBN: 978-83-8237-041-6 
   Pobierz pdf


Teresa Domańska-Felczak, Tomasz Felczak

Kształtowanie płynności finansowej wybranych spółdzielni mleczarskich

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2021

ISBN: 978-83-8237-059-1
Pobierz pdf


Ryzyko i zarządzanie w banku spółdzielczym

Praca pod redakcją naukową S. Juszczyka, R. Baliny i J. Juszczyka

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2021

ISBN 978-83-8237-040-9
Pobierz pdf


Katarzyna Boratyńska, Ewa Cieślik, Elżbieta Kacperska, Katarzyna Łukasiewicz, Anna Milewska

Gospodarka cyfrowa we współczesnym świecie – kraje V4

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2021

ISBN 978-83-8237-061-4
Pobierz pdf


Mariusz Grębowiec

Jakość jako determinanta budowania pozycji konkurencyjnej na rynku produktów żywnościowych

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2021
ISBN: 978-83-8237-051-5
Pobierz pdf


Paulina Stolarczyk

Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami w województwie mazowieckim

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2021
ISBN: 978-83-8237-050-8
Pobierz pdf


Mariusz Chądrzyński, Kinga Gruziel, Elżbieta Kacperska, Tomasz Klusek, Monika Utzig  

Polska w dobie cyfryzacji 

Wydawnictwo SGGW 
Warszawa 2021 
ISBN 978-83-8237-056-0
Pobierz pdf


Wioleta Sobczak 
Przestrzenna integracja rynków hurtowych owoców i warzyw w Polsce  

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2021
ISBN: 978-83-8237-053-9
Pobierz pdf


Joanna Szwacka-Mokrzycka, Baiba Rivza, Marzena Lemanowicz, Evija Uljanova

A study on consumer behaviour in the food market. Eastern European countries case

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2021
ISBN: 978-83-8237-047-8
Pobierz pdf


Ewa Bąk-Filipek

Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2021
ISBN: 978-83-8237-058-4
Pobierz pdf


Katarzyna Gralak,  Marzena Kacprzak

Trendy i kierunki rozwoju agroturystyki w kontekście ekonomii doświadczeń

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2021
ISBN: 978-83-8237-055-3
Pobierz pdf


Małgorzata Raczkowska, Aneta Mikuła, Monika Utzig

Zrównoważony rozwój w obszarze społecznym w Unii Europejskiej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2021
ISBN: 978-83-8237-046-1
Pobierz pdf


Ewa Jaska

Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania zmian na polskim rynku telewizyjnym

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2021
ISBN: 978-83-8237-049-2
Pobierz pdf


Alina Daniłowska

Kredytowe wsparcie rolnictwa w okresie transformacji systemowej w Polsce

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2021
ISBN: 978-83-8237-048-5
Pobierz pdf


Anna Milewska, Agnieszka Parlińska

Finanse lokalne – dysfunkcje, dylematy, wyzwania

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2021
ISBN: 978-83-8237-057-7
Pobierz pdf

 


Wyzwania współczesnych finansów

Praca pod redakcją naukową Mirosława Wasilewskiego i Anny Wasilewskiej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2021
ISBN 978-83-8237-060-7
Pobierz pdf


Krystyna Gomółka, Marzena Kacprzak, Dorota Kmieć, Agnieszka Król, Janusz Majewski

Rynek pracy w dobie pandemii COVID-19 na przykładzie Azerbejdżanu i Polski

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2021
ISBN: 978-83-8237-042-3
Pobierz pdf


Paweł Ważniewski, Jakub Kraciuk

Ekonomiczne efekty zmian regulacji prawnych w gospodarce odpadami komunalnymi

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2021
ISBN: 978-83-8237-028-7
Pobierz pdf


Marzena Lemanowicz, Krystyna Krzyżanowska

Turystyka i rekreacja jako źródło wartości dla klienta

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2021
ISBN: 978-83-8237-019-5
Pobierz pdf


Andrzej Parzonko, Piotr Bórawski

Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw mlecznych w UE – stan, uwarunkowania i przewidywania na przyszłość

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2021
ISBN: 978-83-8237-010-2
Pobierz pdf


Agata Balińska, Dominika Staśkiewicz

Sharing economy w gospodarce turystycznej. Kontekst teoretyczny i empiryczny

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2021
ISBN: 978-83-8237-009-6DRUK_turystyka
Pobierz pdf


Katarzyna Czech, Andrzej Karpio, Michał Wielechowski, Tomasz Woźniakowski, Dorota Żebrowska-Suchodolska

Polska gospodarka w początkowym okresie pandemii COVID-19

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN: 978-83-7583-982-1
Pobierz pdf


Wyzwania współczesnego rolnictwa

Praca pod redakcją naukową A. Stolarskiej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-8237-005-8

Pobierz pdf


Mariusz Chądrzyński, Alina Daniłowska, Kinga Gruziel, Jacek Maśniak

Ekonomiczne i instytucjonalne aspekty rynku ziemi rolniczej w Polsce

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-8237-003-4
Pobierz pdf


Wybrane aspekty rynków rolno-żywnościowych w Polsce

Praca pod redakcją naukową A. Stolarskiej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-7583-999-9
Pobierz pdf


Agnieszka Borowska, Aneta Mikuła, Małgorzata Raczkowska, Monika Utzig

Konsumpcja dóbr i usług w gospodarstwach domowych w Polsce

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-7583-988-3
Pobierz pdf


Joanna Rakowska, Irena Ozimek, Iwona Pomianek

Turystyka – fundusze unijne – rozwój lokalny

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-7583-987-6
Pobierz pdf


Piotr Gabryjończyk

Ekonomiczno-społeczne konsekwencje turystycznego wykorzystania obiektów fortyfikacji nowożytnej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-7583-983-8
Pobierz pdf


Krystyna Krzyżanowska, Anna J. Parzonko, Anna Sieczko

Przedsiębiorczość zespołowa na obszarach wiejskich
Stan i perspektywy

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-7583-970-8
Pobierz pdf


Krystyna Gomółka, Elżbieta Kacperska, Jakub Kraciuk, Michał Wojtaszek

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Świat – Europa – Kaukaz – Polska

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-7583-956-2
Pobierz pdf


Irena Ozimek, Katarzyna Gralak, Iwona Pomianek

Atrakcyjność turystyczna regionów w Polsce – wybrane aspekty

Wydanictwo SGGW
Warszawa 2019
ISBN 978-83-7583-914-2
Pobierz pdf


Katarzyna Czech, Anna Górska, Dorota Kozioł-Kaczorek

Związki cenowe towarów w warunkach finansjeryzacji gospodarki na przykładzie cen ropy naftowej, złota i pszenicy

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2019
ISBN: 978-83-7583-895-4
Pobierz pdf


Elżbieta Kacperska, Marzena Kacprzak, Dorota Kmieć, Agnieszka Król, Katarzyna Łukasiewicz

Migracje międzynarodowe w Europie
Trendy  •  Problemy  •  Wyzwania

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2019
ISBN 978-83-7583-924-1
Pobierz pdf


Polska we współczesnych międzynarodowych stosunkach gospodarczych

Praca pod redakcją naukową E. Kacperskiej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2019
ISBN 978-83-7583-912-8
Pobierz pdf


Zmiany na wybranych rynkach rolno-żywnościowych w krajach Unii Europejskiej

Praca pod redakcją naukową E. Kacperskiej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2019
ISBN 978-83-7583-920-3
Pobierz pdf


Monika Roman, Aleksandra Górecka, Michał Roman

Wykorzystanie transportu pasażerskiego w rozwoju turystyki

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2019
ISBN 978-83-7583-878-7
Pobierz pdf


Irena Ozimek, Joanna Szwacka-Mokrzycka

Marka i znak towarowy na rynku żywności – wybrane aspekty

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2018
ISBN 978-83-7583-825-1
Pobierz pdf


Izabella Sikorska-Wolak, Krystyna Krzyżanowska, Jan Zawadka

Edukacja w turystyce wiejskiej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2018
ISBN 978-83-7583-822-0
Pobierz pdf


Nina Drejerska

Przemiany sektorowej struktury zatrudnienia ludności wiejskiej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2018
ISBN 978-83-7583-796-4
Pobierz pdf


Elżbieta Jadwiga Szymańska, Piotr Bórawski, Ireneusz Żuchowski

Łańcuchy dostaw na wybranych rynkach rolnych w Polsce

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2018
ISBN 978-83-7583-798-8
Pobierz pdf


Jarosław Gołębiewski, Wioletta Sobczak

Rynki hurtowe owoców i warzyw

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2018
ISBN 978-83-7583-775-9
Pobierz pdf


Changes in the Live Pig Market in Different Countries

Elżbieta Jadwiga Szymańska  (editor)

Wydawnictwo SGGW
Warsaw 2017

Pobierz pdf


Monika Roman

Uwarunkowania i kierunki zmian zasięgu geograficznego rynku mleka surowego w Polsce

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2017

Pobierz pdf


Wyzwania na rynku żywca wieprzowego w Polsce

Elżbieta Jadwiga Szymańska  (red.)

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2017

Pobierz pdf


Michał Roman, Arkadiusz Niedziółka

Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2017

Pobierz pdf


Ostatnia modyfikacja: 05/04/2024