Instytut Ekonomii i Finansów SGGW posiada pełne uprawnienia akademickie, w związku z tym może prowadzić kształcenie na 8 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, czyli kształcenie doktorantów. Kształcenie doktorantów prowadzone jest w dyscyplinie ekonomia i finanse w ramach Szkoły Doktorskiej SGGW.

Informacje o Szkole Doktorskiej SGGW

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SGGW – nabór 2023/2024

Tematyka prac oferowana w Instytucie Ekonomii i Finansów do naboru 2023/2024

Wizytówki promotorów z Instytutu Ekonomii i Finansów w rekrutacji 2023/2024

W Instytucie Ekonomii i Finansów możliwe jest również przygotowanie rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse w trybie eksternistycznym.

Kontakt:

Osoby zainteresowane kształceniem się w dyscyplinie ekonomia i finanse w Szkole Doktorskiej SGGW zapraszamy do kontaktu mailowego (ieif@sggw.edu.pl).

Ostatnia modyfikacja: 25/07/2023