Instytut Ekonomii i Finansów SGGW posiada pełne uprawnienia akademickie, w związku z tym może prowadzić kształcenie na 8 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, czyli kształcenie doktorantów. Kształcenie doktorantów prowadzone jest w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Obecnie w Instytucie doktoranci uczą się i przygotowują swoje rozprawy doktorskie w ramach studiów doktoranckich oraz w ramach Szkoły Doktorskiej SGGW.

 

Od 2019 roku nabór na studia doktoranckie w Instytucie Ekonomii i Finansów prowadzony jest jedynie w ramach Szkoły Doktorskiej SGGW.

Informacje o Szkole Doktorskiej SGGW

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SGGW

Tematyka prac oferowana przez promotorów z Instytutu Ekonomii i Finansów do naboru 2021

– 18 marca 2021 r. Wirtualny Dzień Informacyjny dla Kandydatów na Doktorantów kształcących się w dyscyplinie ekonomia i finanse w Szkole Doktorskiej SGGW [formularz rejestracyjny]

W Instytucie Ekonomii i Finansów możliwe jest również przygotowanie rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse w trybie eksternistycznym – więcej

Kontakt:

Osoby zainteresowane kształceniem się w dyscyplinie ekonomia i finanse w Szkole Doktorskiej SGGW zapraszamy do kontaktu mailowego (ieif@sggw.edu.pl).

Ostatnia modyfikacja: 26/02/2021