Strategia rozwoju Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie do 2030 roku została uchwalona przez Radę Dyscypliny Ekonomia i Finanse na posiedzeniu w dniu 21.12.2021 r.

Strategia jest dokumentem określającym misję, wizję oraz cele rozwoju, do osiągnięcia których dążą władze i cała społeczność Instytutu. Perspektywa czasowa Strategii, lata 2022-2030, uwzględnia zasadę ciągłości planowania rozwoju i nawiązuje do Strategii realizowanej na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w latach 2013-2019.

Strategia rozwoju IEiF do 2030 r.

Ostatnia modyfikacja: 06/01/2022