• Dyrektor – dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW, tel. 22 59 340 14; jaroslaw_golebiewski@sggw.pl
  • Zastępca Dyrektora ds. naukowych – dr hab. Nina Drejerska, tel. 22 59 340 01; nina_drejerska@sggw.pl
  • Zastępca Dyrektora ds. kształcenia – dr hab. Mariusz Maciejczak, tel. 22 59 340 02; mariusz_maciejczak@sggw.pl

Ostatnia modyfikacja: 03/10/2019