Kolegium Instytutu Ekonomii i Finansów w kadencji 2021-2024

Dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW – Dyrektor Instytutu, Przewodniczący Kolegium
Dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
Dr hab. Mariusz Hamulczuk – Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia
Dr hab. Joanna Domagała, prof. SGGW – Kierownik Katedry Logistyki
Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska – Kierownik Katedry Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa
Prof. dr hab. Henryk Runowski – Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW –  Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW – Kierownik Katedry Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu
Dr hab. Joanna Landmesser, prof. SGGW – Kierownik Katedry Ekonometrii i Statystyki
Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW – Kierownik Katedry Finansów
Dr Maciej Stawicki – Kierownik Katedry Polityki Rozwoju i Marketingu

Ostatnia modyfikacja: 02/07/2024