Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencje organizowane w 2024 r.

 


Materiały z wcześniejszych wydarzeń


E-book z konferencji naukowej „Zielona zmiana w energetyce na terenach wiejskich: wybrane zagadnienia”.

 „Zielona zmiana w energetyce na terenach wiejskich: wybrane zagadnienia” to konferencja naukowa, podczas której ponad sześćdziesięciu przedstawicieli uczelni SGGW i UMSC podjęło temat zielonej transformacji na terenach wiejskich. Tematyka nie była przypadkowa, ponieważ transformacja energetyczna jest ogólnoświatowym trendem, ale inaczej przebiega w miastach, a inaczej właśnie na terenach wiejskich, co wymaga wprowadzenia rozwiązań dających równe szanse na osiągnięcie zeroemisyjności. Podczas sesji plenarnej eksperci wygłosili referaty naukowe, z których powstał e-book, zawierający najciekawsze informacje. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Fundację im. im. XBW Ignacego Krasickiego.

W darmowej i dostępnej publikacji można znaleźć referat naukowy dr hab. Piotra Sulewskiego, profesora SGGW.  W swojej prezentacji poruszył temat biogazu i biometanu jako niezbędnego elementu polskiego miksu energetycznego. Doktor Sulewski poza wykorzystaniem biogazu rolniczego w miksie energetycznym wykazał szereg zalet tego produktu. Jako jeden z najważniejszych wskazywał stabilność – biogazownie rolnicze mogą produkować energię nawet przez 8 000 godzin rocznie, działać niezależnie od pogody i być tanim źródłem utylizacji odpadów.

Dr hab. Marcin Wysokiński, profesor SGGW przybliżył temat paneli fotowoltaicznych, stosowanych rozwiązań technologicznych oraz przyszłości tej metody pozyskiwania energii na terenach wiejskich. W materiale możemy przeczytać, że elektrownia zbudowana o panele polikrystaliczne jest bardziej efektywna w porównaniu z tak zwanymi monokryształami, a inwestycja w farmy fotowoltaiczne jest znacznie niższa niż kilka lat temu. To pokazuje jak rozwija się na gałęź energetyki.

Dr hab. Beata Jeżyńska, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej poruszyła temat europejskich ram certyfikacji usuwania CO2 dla rolnictwa węglowego. Prof. Jeżyńska przybliżyła ekoschemat budowany na bazie dobrowolności przystąpienia i wprowadzający zakres działań, które mają być podjęte przy realizacji upraw. Można pozyskać środki finansowe na realizację tego typu działań i są przyznawane zgodnie z zasadą punktów za odpowiednio wdrażane procesy, a punkty przeliczane na wysokość dofinasowania. Jak zaznaczyła profesor Jeżyńska, wszelkie działania związane z wprowadzaniem zielonej zmiany wiążą się z finansami, by utworzyć mechanizm zachęcający do ich wprowadzania.

O wprowadzaniu i wsparciu działań z zakresu zrównoważonego rozwoju na terenach wiejskich referat wygłosiła Dr Magdalena Mądra-Sawicka z SGGW. Wśród działań z zakresu ESG wydzieliła dla działań środowiskowych – zmniejszenie wpływu praktyk rolniczych na środowisko, takie jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, oszczędzanie wody i stosowanie zrównoważonych metod uprawy, społecznych – zapewnienie uczciwych praktyk pracy, promowanie różnorodności i integracji oraz wspieranie społeczności lokalnych, a z zarządzania/ładu korporacyjnego – zapewnienie przejrzystości, odpowiedzialności i etycznego zachowania we wszystkich aspektach działalności rolniczej.

Tematyka zielonej zmiany na terenach wiejskich będzie pogłębiana podczas przyszłorocznych wydarzeń: Kongresu ESG (31 stycznia 2024 roku w Warszawie) oraz Kongresu Polska Wieś, których Fundacja XBW jest współorganizatorem.

Darmowy ebook znajduje się do pobrania na stronie internetowej IEiF SGGW.

 

 

 

 

Organizatorem konferencji był Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego.

Dofinansowano ze środków Fundacji ORLEN dla Pomorza.

Patronat medialny nad konferencją objęła Polska Agencja Prasowa

 

Ostatnia modyfikacja: 16/02/2024