EGZAMINY DOKTORSKIE

Niniejsze wytyczne mają charakter organizacyjny i obowiązują od 01.03.2021r.

1. Wymagane jest aby przed złożeniem pracy doktorskiej doktorant zdał minimum dwa egzaminy doktorskie. Ostatni egzamin, jeśli dotyczy, należy zdać w okresie 3 miesięcy po złożeniu pracy.
2. Terminy egzaminów wyznacza Z-ca Dyrektora ds. naukowych i podaje do wiadomości na stronie internetowej Instytutu w zakładce Rada Dyscypliny.
3. Doktoranci mogą zapisywać się na egzaminy tylko w wyznaczonych terminach. Zgłoszenie do Sekretariatu Instytutu powinno nastąpić drogą emaliową na adres: ieif@sggw.edu.pl nie później niż 3 tygodnie przez wybraną datą egzaminu.
Indywidualne umawianie egzaminów z egzaminatorami nie jest honorowane.

TERMINY EGZAMINÓW

6 – 7 kwietnia 2021 r.
11 – 12 maja 2021 r.
1 – 2 czerwca 2021 r.
14 – 15 września 2021 r.
5 – 6 października 2021 r.
9 listopada 2021 r.
7 – 8 grudnia 2021 r.
11 – 12 stycznia 2022 r.

 

KOMISJE EGZAMINACYJNE

EGZAMIN DOKTORSKI Z EKONOMII
1. Dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW – Przewodnicząca
2. Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW – Koordynator egzaminu
3. Prof. dr hab. Bogdan Klepacki
4. Prof. dr hab. Henryk Runowski
5. Promotor

EGZAMIN DOKTORSKI Z FINANSÓW
1. Dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW – Przewodnicząca
2. Prof. dr hab. Marian Podstawka – Koordynator egzaminu
3. Dr hab. Justyna Franc – Dąbrowska, prof. SGGW
4. Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW
5. Promotor

EGZAMIN DOKTORSKI Z SOCJOLOGII
1. Dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW – Przewodnicząca
2. Dr hab. Franciszek Kampka, prof. SGGW – Koordynator egzaminu
3. Promotor

EGZAMIN DOKTORSKI Z FILOZOFII
1. Dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW – Przewodnicząca
2. Dr hab. Krystyna Najder – Stefaniak, prof. SGGW – Koordynator egzaminu
3. Promotor

EGZAMIN DOKTORSKI Z JĘZYKA OBCEGO
1. Dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW – Przewodnicząca
2. Lektor – Koordynator egzaminu
3. Promotor

Ostatnia modyfikacja: 18/11/2021