EGZAMINY DOKTORSKIE

Niniejsze wytyczne mają charakter organizacyjny i obowiązują od 01.03.2021r.

1. Wymagane jest aby przed złożeniem pracy doktorskiej doktorant zdał minimum dwa egzaminy doktorskie, w tym wymagany egzamin z dyscypliny podstawowej. Ostatni egzamin, jeśli dotyczy, należy zdać w okresie 3 miesięcy po złożeniu pracy.
2. Terminy egzaminów wyznacza Z-ca Dyrektora ds. naukowych i podaje do wiadomości na stronie internetowej Instytutu w zakładce Rada Dyscypliny.
3. Doktoranci mogą zapisywać się na egzaminy tylko w wyznaczonych terminach. Zgłoszenie do Sekretariatu Instytutu powinno nastąpić drogą mailową na adres: ieif@sggw.edu.pl nie później niż 3 tygodnie przez wybraną datą egzaminu.
Indywidualne umawianie egzaminów z egzaminatorami nie jest honorowane.

TERMINY EGZAMINÓW

18 – 19 września 2023 r.
październik 2023 r.*
listopad 2023 r.*
grudzień 2023 r.*
styczeń 2024 r.*

*termin egzaminu doktorskiego wyznacza Z-ca Dyrektora ds. naukowych po wpłynięciu zgłoszenia do sekretariatu IEiF (ieif@sggw.edu.pl)

 

KOMISJE EGZAMINACYJNE

EGZAMIN DOKTORSKI Z EKONOMII
1. Dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW – Przewodnicząca
2. Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW – Koordynator egzaminu
3. Prof. dr hab. Bogdan Klepacki
4. Prof. dr hab. Henryk Runowski
5. Promotor

EGZAMIN DOKTORSKI Z FINANSÓW
1. Dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW – Przewodnicząca
2. Prof. dr hab. Marian Podstawka – Koordynator egzaminu
3. Dr hab. Justyna Franc – Dąbrowska, prof. SGGW
4. Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW
5. Promotor

EGZAMIN DOKTORSKI Z SOCJOLOGII
1. Dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW – Przewodnicząca
2. Dr hab. Franciszek Kampka, prof. SGGW – Koordynator egzaminu
3. Promotor

EGZAMIN DOKTORSKI Z FILOZOFII
1. Dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW – Przewodnicząca
2. Dr hab. Krystyna Najder – Stefaniak, prof. SGGW – Koordynator egzaminu
3. Promotor

EGZAMIN DOKTORSKI Z JĘZYKA OBCEGO
1. Dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW – Przewodnicząca
2. Lektor – Koordynator egzaminu
3. Promotor

Ostatnia modyfikacja: 29/11/2023