Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Tendencje na rynku ziemi rolniczej – skutki strukturalne i finansowe
Miejsce: SGGW-Warszawa
Data: 20 kwietnia 2018
[więcej informacji]


XIV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Forum Wspierania Przedsiębiorczości MIKROFIRMA 2018
Miejsce: Kołobrzeg
Data: 15-16 maja 2018
[więcej informacji]


III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Finanse Samorządu Terytorialnego w Polsce – Finansowe i prawne problemy optymalizacji dochodów i wydatków

Miejsce: Kozienice
Data: 17-18 maja 2018
[więcej] [Zaproszenie]


VIII Warszawskie Dni Logistyki: Edukacja-Nauka-Biznes
pt.: „Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu łańcuchami dostaw”
Miejsce: Kampus SGGW w Warszawie
Data: 17-18 maja 2018
[więcej]


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich

Miejsce: Warszawa
Data: 7-8 czerwca 2018
Organizatorzy: Wydział Nauk Ekonomicznych
[więcej]


XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej
Z okazji jubileuszu 45-lecia pracy zawodowej dr hab. Marii Parlińskiej, prof. SGGW
Miejsce: Warszawa – Rogów
Data: 14-15 czerwca 2018
Organizatorzy: Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
[więcej]


XXV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA)
Miejsce: Warszawa
Data: 11-13 września 2018
Organizatorzy: Komitet Organizacyjny XXV Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych
[więcej]


IV Konferencja Naukowa p.t. Aktualne Tendencje W Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych
Miejsce: Kociszew
Data: 11 października 2018
Organizatorzy: Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
[więcej]


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
TRENDS IN REGIONAL DEVELOPMENT IN THE EU COUNTRIES 2018
Miejsce:
Warszawa, WNE SGGW
Data: 26 października 2018
Organizatorzy: Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu

więcej informacji: http://kpefpim.wne.sggw.pl/konferencje/


XI Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe (MFFB)
Finanse – Biznes – Edukacja. Doświadczenia w krajach Europy Środkowo – Wschodniej

Miejsce: Warszawa
Data: 22-23 listopada 2018r.
Organizatorzy: Katedra Finansów, WNE SGGW
[więcej]


Konferencja Naukowa/Międzynarodowa
Tytuł: RYNKI CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH W SEKTORZE AGROBIZNESU
Miejsce: Warszawa, WNE SGGW
Data: 6 grudnia 2018
Organizatorzy: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
[więcej]

 

Ostatnia modyfikacja: 25/03/2019