Pracownicy Instytutu Ekonomii i Finansów prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach 1 i 2 stopnia, jednolitych studiach magisterskich, w Szkole Doktorskiej SGGW oraz na studiach podyplomowych.

Pracownicy Instytutu Ekonomii i Finansów prowadzą zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnych i specjalistycznych głównie w zakresie dyscypliny Ekonomia i Finanse oraz dyscyplin pokrewnych. Zajęcia te powiązane są ściśle z prowadzonymi w katedrach Instytutu pracami badawczymi.

W szczególności pracownicy Katedr nauczają w zakresie:

  • ekonomii i polityki gospodarczej;
  • ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw;
  • ekonomii międzynarodowej i agrobiznesu;
  • polityki rozwoju i marketingu;
  • turystyki, komunikowania społecznego i doradztwa;
  • ekonometrii i statystyki;
  • logistyki;
  • finansów.

Ostatnia modyfikacja: 19/01/2020