Zespoły Robocze Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse w kadencji 2021-2024

Zespół ds. Etyki Badań Naukowych

Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska – Przewodnicząca
Dr hab. Hanna Dudek, prof. SGGW 
Dr hab. Katarzyna Boratyńska, prof. SGGW
Dr hab. Michał Roman, prof. SGGW
Dr Ewa Jaska

Zespół ds. Strategii i Rozwoju

Prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski – Przewodniczący
Prof. dr hab. Michał Pietrzak
Dr hab. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
Dr hab. Marcin Wysokiński, prof. SGGW
Dr Katarzyna Czech
Dr Michał Wielechowski
Mgr Joanna Ratyńska-Jagoda
Mgr Maciej Borkowski

Zespół ds. Kadr Naukowych i Dydaktycznych

Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW – Przewodnicząca
Prof. dr hab. Henryk Runowski
Prof. dr hab. Joanna Szwacka – Mokrzycka
Dr hab. Hanna Dudek, prof. SGGW
Dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW
Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW
Dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW

Zespół ds. Jakości Kształcenia

Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW- Przewodniczący
Dr hab. Aldona Zawojska, prof. SGGW
Dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW
Dr hab. Agata Balińska, prof. SGGW
Dr hab. Monika Krawiec
Dr Iwona Pomianek
Dr Monika Utzig

Zespół ds. Badań Naukowych

Dr hab. Piotr Sulewski, prof. SGGW – Przewodniczący
Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW
Dr hab. Joanna Landmesser, prof. SGGW
Dr hab. Adam Wąs, prof. SGGW
Dr Magdalena Mądra-Sawicka
Dr Wioleta Sobczak

Zespół ds. Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi i Upowszechniania Wiedzy

Dr hab. Joanna Rakowska – Przewodnicząca
Dr Michał Borowy
Dr Marcin Idzik
Dr Tomasz Pawlonka
Dr Maciej Stawicki
Dr Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska

Zespół ds. Nagród i Odznaczeń

Prof. dr hab. Henryk Runowski – Przewodniczący  
Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska
Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
Dr hab. Joanna Domagała, prof. SGGW
Dr hab. Joanna Landmesser, prof. SGGW
Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW
Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
Dr Maciej Stawicki

Zespół ds. Finansowych i Inwestycji

Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW – Przewodniczący
Dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW
Dr hab. Joanna Domagała, prof. SGGW
Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, prof. SGGW
Dr Elżbieta Kacperska
Dr Marzena Lemanowicz
Dr Luiza Ochnio
Dr Jan Zawadka
Mgr Maria Pluta

Ostatnia modyfikacja: 02/07/2024