Zespoły Robocze Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse w kadencji 2021-2024

Zespół ds. Etyki Badań Naukowych

Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska – Przewodnicząca
Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk
Dr hab. Hanna Dudek, prof. SGGW 
Dr hab. Katarzyna Boratyńska
Dr hab. Michał Roman
Dr Ewa Jaska

Zespół ds. Strategii i Rozwoju

Prof. dr hab. Irena Ozimek – Przewodnicząca
Prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski
Prof. dr hab. Michał Pietrzak
Dr hab. Agata Malak-Rawlikowska
Dr hab. Marcin Wysokiński
Dr Katarzyna Czech
Dr Michał Wielechowski
Mgr Maria Pluta
Mgr Bartosz Golnik

Zespół ds. Kadr Naukowych i Dydaktycznych

Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW – Przewodnicząca
Prof. dr hab. Bolesław Borkowski
Prof. dr hab. Bogdan Klepacki
Prof. dr hab. Henryk Runowski
Prof. dr hab. Joanna Szwacka – Mokrzycka
Dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW
Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW
Dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW

Zespół ds. Jakości Kształcenia

Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW- Przewodniczący
Dr hab. Aldona Zawojska, prof. SGGW
Dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW
Dr hab. Agata Balińska
Dr hab. Monika Krawiec
Dr Iwona Pomianek
Dr Monika Utzig

Zespół ds. Badań Naukowych

Dr hab. Piotr Sulewski – Przewodniczący
Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW
Dr hab. Joanna Landmesser, prof. SGGW
Dr hab. Adam Wąs, prof. SGGW
Dr Magdalena Mądra-Sawicka
Dr Wioleta Sobczak

Zespół ds. Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi i Upowszechniania Wiedzy

Dr hab. Joanna Rakowska – Przewodnicząca
Dr Michał Borowy
Dr Marcin Idzik
Dr Tomasz Pawlonka
Dr Maciej Stawicki
Dr Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska

Zespół ds. Nagród i Odznaczeń

Prof. dr hab. Bogdan Klepacki – Przewodniczący  
Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska
Prof. dr hab. Henryk Runowski
Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
Dr hab. Joanna Landmesser, prof. SGGW
Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW
Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
Dr Maciej Stawicki

Zespół ds. Finansowych i Inwestycji

Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW – Przewodniczący
Dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW
Dr hab. Joanna Domagała
Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz
Dr Elżbieta Kacperska
Dr Marzena Lemanowicz
Dr Luiza Ochnio
Dr Jan Zawadka
Mgr Maria Pluta

Ostatnia modyfikacja: 01/03/2023