Koordynatorzy w kadencji 2021-2024

Koordynator ds. międzynarodowych staży Unesco – dr hab. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW

Koordynator ds. równego traktowania pracowników, doktorantów i studentów – dr hab. Michał Roman, prof. SGGW

Koordynator ds. sieci wymiany CEEPUS – dr Joanna Stefańczyk

Koordynator ds. Bazy Wiedzy – mgr Aleksandra Perkowska

Koordynator ds. zamówień publicznych – inż. Urszula Charzewska

Koordynator ds. ochrony danych osobowych (RODO) – mgr Ewa Pielaszkiewicz

Koordynator ds. Systemu SEDN – mgr Teresa Sawicka, mgr Anna Ruchniewicz

Koordynator ds. osób z niepełnosprawnościami – dr inż. Kinga Gruziel

Ostatnia modyfikacja: 02/07/2024