Koordynatorzy w kadencji 2021-2024

Koordynator ds. międzynarodowych staży Unesco – dr hab. Agata Malak-Rawlikowska

Koordynator ds. równego traktowania pracowników, doktorantów i studentów – dr hab. Michał Roman

Koordynator ds. Klastra Innowacji w Agrobiznesie – dr Aleksandra Górecka

Koordynator ds. Bazy Wiedzy – mgr Aleksandra Perkowska

Koordynator ds. zamówień publicznych – mgr Maria Pluta

Koordynator ds. ochrony danych osobowych (RODO) – mgr Maria Pluta

Koordynator ds. Systemu SEDN – mgr Teresa Sawicka, mgr Anna Ruchniewicz

Ostatnia modyfikacja: 28/01/2021