Instytut Ekonomii i Finansów działa w ramach dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse. W Instytucie prowadzone są ilościowe i jakościowe badania podstawowe i aplikacyjne oraz prace rozwojowe.


Domeną Instytutu są badania naukowe na poziomie mikro, mezo i makro dotyczące zagadnień ekonomicznych, finansowych, społecznych i środowiskowych, związane w szczególności z procesami zachodzącymi w gospodarce rolno-żywnościowej i na obszarach wiejskich oraz w ich bliższym i dalszym otoczeniu.


Wyróżnikiem prac naukowo-badawczych prowadzonych w Instytucie jest interdyscyplinarne podejście do uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego oraz otwartość na współczesne wyzwania z nim związane.

Ostatnia modyfikacja: 06/01/2022