Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia Annals of Marketing Management & Economics Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej
     
Polityki Europejskie, Finanse i Marketing Problemy Rolnictwa Światowego Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
     
Turystyka i Rozwój Regionalny Zarządzanie Finansami i Rachunkowość Ekonomika i Organizacja Logistyki
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (Quantitative Methods in Economics) Monografie pracowników WNE Wyszukiwarka czasopism

Ostatnia modyfikacja: 08/02/2024