LOGISTYKA W AGROBIZNESIE, „Ekonomika i organizacja logistyki w przedsiębiorstwach agrobiznesu”
Miejsce: Warszawa
Data: 17 kwietnia 2015
Organizatorzy: Zakład Ekonomiki i Inżynierii Logistyki w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW
[więcej]


Międzynarodowa konferencja naukowa V Warszawskie Dni Logistyki
„Logistyka, a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw”

Miejsce: Warszawa, WNE SGGW
Data: 7 i 8 maja 2015
Organizatorzy: Koło Naukowe Logistyki SGGW
[więcej – http://www.facebook.com/WarszawskieDniLogistyki ]


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Academic Education and Research for Entrepreneurship

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW w Warszawie
Data: 18 maja 2015
Organizatorzy: Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu WNE SGGW w Warszawie
[więcej]


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Challenges and Opportunities for Academic Research Networking based on EU Funding

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW w Warszawie
Data: 19 maja 2015
Organizatorzy: Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu WNE SGGW w Warszawie
[więcej]


WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI W PERSPEKTYWIE BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW
Miejsce: Warszawa
Data: 19 maja 2015
Organizatorzy: Wydział Nauk Ekonomicznych
[więcej]


XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Globalne problemy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej
Miejsce: Warszawa – Rogów
Data: 18-19 czerwca 2015
Organizatorzy: Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
[więcej]


Konferencja Naukowa
International Conference on Marketing Management

Miejsce: Warszawa
Data: 18-19 czerwca 2015 roku
Organizatorzy: Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu WNE SGGW
[http://www.mmconference.pl/][Ulotka]


„Kapitał ludzki – stan i perspektywy rozwoju”
Konferencja z okazji Jubileuszu 70 – tych urodzin dr hab. Jana Wołoszyna – profesora SGGW
Miejsce: Warszawa
Data: 20 października 2015 roku
Organizatorzy: Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa WNE SGGW
[więcej]


VIII Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe (MFFB)
Miejsce: Warszawa
Data: 19-20.11.2015r.
Organizatorzy: Katedra Ekonomikii i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości, Zakład Bankowości, WNE SGGW
[więcej]


Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ceny w sektorze rolno-żywnościowym i jego otoczeniu” – siódma z cyklu „Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich”
Miejsce: Warszawa, WNE SGGW
Data: 3 grudnia 2015
Organizatorzy: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
[więcej – http://keipg.wne.sggw.pl/konferencje/]

Ostatnia modyfikacja: 03/10/2016