Planowane postępowania o wartości przekraczającej 30 000 euro
2017 rok – pobierz
2018 rok – pobierz
2019 rok – pobierz

Postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro
Zapytanie 1
Sukcesywne usługi gastronomiczne dla Wydziału Nauk Ekonomicznych świadczone do 31.01.2018
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Termin odpowiedzi: do 27.10.2017 godz. 14:00

Zapytanie 2
Kurs języka angielskiego dla pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych  do 30.06.2018

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Termin odpowiedzi: do 13.11.2017 godz. 12:00
W związku z wadliwym opisem założeń wyceny, Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe  na przeprowadzenie kursu angielskiego dla pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Zapytanie 3
Kurs języka angielskiego dla pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych  do 30.06.2018

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Termin odpowiedzi: do 07.12.2017 godz. 12:00

Zapytanie 4
Sukcesywna dostawa nowych oryginalnych tonerów, tuszy i materiałów eksploatacyjnych dla Wydziału Nauk Ekonomicznych przez okres 15 miesięcy
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2b
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Termin odpowiedzi: do 25.01.2018 godz. 12:00

Zapytanie 5
Sukcesywne usługi gastronomiczne dla Wydziału Nauk Ekonomicznych świadczone przez 12 miesięcy
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Termin odpowiedzi: do 12.02.2018 godz. 14:00

Zapytanie 6
Kurs języka angielskiego dla pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych  do 30.06.2019

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Termin odpowiedzi: do 28.11.2018 godz. 15:00

Zapytanie 7
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Termin odpowiedzi: do 17.12.2018 godz. 15:00
W związku z wadliwym opisem założeń wyceny, Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe  na dostawę sprzętu komputerowego dla pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Zapytanie 8
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Termin odpowiedzi: do 20.12.2018 godz. 15:00

Zapytanie 9
Sukcesywne usługi gastronomiczne dla Wydziału Nauk Ekonomicznych świadczone do 30.09.2019
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Termin odpowiedzi: do 6.02.2019 godz. 14:00

Zapytanie 10
Sukcesywna dostawa nowych tonerów i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych świadczone do 30.09.2019
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2b – skorygowany
Załącznik nr 3
Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Termin odpowiedzi: do 15.02.2019 godz. 12:00

Ostatnia modyfikacja: 29/09/2019