Nadchodzące wydarzenia:


IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich” pt. „Kryzysy i ich implikacje dla sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich” oraz Warsztaty dla Młodych Naukowców.

Miejsce: konferencja zdalna na platformie MS TEAMS 
Data: 24 maja 2021 r. 
Organizatorzy: Instytut Ekonomii i Finansów SGGW

[strona konferencji] [ulotka] [rejestracja]

International Conference Economic and Social Consequences of the COVID-19 Pandemic

Miejsce: konferencja zdalna na platformie MS TEAMS 
Data: 10 czerwca 2021 r. 
Organizatorzy: Katedra Logistyki, IEiF, SGGW

[ulotka] [formularz rejestracyjny]

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej

Miejsce: konferencja zdalna na platformie MS TEAMS 
Data: 17 czerwca 2021 r. 
Organizatorzy: Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu, IEiF, SGGW

[strona konferencji] [ulotka] [formularz rejestracyjny]

Międzynarodowa konferencja naukowa: 5th International Conference on Marketing Management (MM 2021)

Miejsce: konferencja zdalna na platformie MS TEAMS
Data: 18 czerwca 2021
Organizator: Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu, IEiF, SGGW

[strona konferencji] [ulotka] [rejestracja]

XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”

Miejsce: Warszawa (online MS Teams)
Data: 23 czerwca 2021 r.
Organizatorzy: Katedra Ekonometrii i Statystyki

[strona konferencji] [ulotka] [rejestracja]


1st International Conference on Sustainable Logistics and Transport (ICSLM2021)

Venue: on-line 
Date: 23rd September 2021
Organized by: the Institute of Economics and Finance (Warsaw University of Life Sciences – SGGW) and Faculty of Economics and Business (University of Rijeka)

[conference www and registration]

Odbyły się:


Międzynarodowa konferencja naukowa „Zaopatrzenie w energię w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Miejsce: konferencja zdalna
Data: 15 kwietnia 2021 r. 
Organizatorzy: Katedra Logistyki, Instytut Ekonomii i Finansów SGGW

[ulotka] [rejestracja]

Konferencja Wyzwania logistyki we współczesnym świecie

Miejsce: konferencja zdalna na platformie TEAMS 
Data: 21 stycznia 2021 r. 
Organizatorzy: Katedra Logistyki, IEiF, SGGW

[więcej] [formularz rejestracyjny]

Ostatnia modyfikacja: 26/04/2021