Nadchodzące wydarzenia:


Konferencja naukowa
Przemiany w rolnictwie – współczesne wyzwania ekonomiczne, środowiskowe i społeczne
Z okazji Jubileuszu 70-lecia Prof. dr. hab. Henryka Runowskiego

Miejsce: Kampus SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Aula Kryształowa
Data: 18 kwietnia 2023 r.
Organizatorzy: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

[strona konferencji]  [formularz rejestracyjny]

VI Konferencja Naukowa z cyklu Wyzwania w rozwoju regionów

Miejsce: on-line (Microsoft Teams)
Data: 19 kwietnia 2023 r.
Organizatorzy: Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa

[strona konferencji]   [ulotka]   [rejestracja]


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Turystyka współczesna – trendy i wyzwania

Miejsce: on-line MS TEAMS
Data: 26 kwietnia 2023 r.
Organizatorzy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – SGGW, Instytut Ekonomii i Finansów –  Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu, Wydział Ekonomii, Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki

[Link do rejestracji]   [ulotka]


XI Warszawskie Dni Logistyki: Edukacja-Nauka-Biznes pt.: „Zrównoważona logistyka – wybór czy konieczność?”

Miejsce: Kampus SGGW w Warszawie
Data: 24 maja 2023 r.
Organizatorzy: Katedra Logistyki, Koło Naukowe Logistyki
 

Konferencja Naukowa pt. Sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich – problemy i wyzwania prawno-ekonomiczne

Miejsce: on-line
Data:01.06.2023 r.
Organizatorzy: Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie
[strona konferencji]   [ulotka]


VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich” p.t. Przyszłość rolnictwa, systemów żywnościowych i obszarów wiejskich

Miejsce: on-line MS TEAMS
Data:13.06.2023 r.
Organizatorzy: Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie

[strona konferencji, ulotka, rejestracja]

XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej”

Miejsce konferencji: Warszawa – Rogów
Data konferencji: 2930.06.2023 r.
Organizatorzy: Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu, Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawi
[strona konferencji]       [formularz rejestracyjny]


Odbyły się


III międzynarodowa konferencja naukowa pt. Wyzwania logistyki we współczesnym świecie

Miejsce: on-line (Microsoft Teams)
Data: 19 stycznia 2023 r.
Organizatorzy: Katedra Logistyki Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie

[ulotka]  [formularz rejestracyjny]


 

Ostatnia modyfikacja: 21/03/2023