Odbyły się


Konferencja Naukowa Transmisja i skutki pandemii COVID-19 w sektorze rolnym

Miejsce: SGGW w Warszawie oraz online MS Teams
Data: 15 grudnia 2023 r.
Organizatorzy: Zakład Polityki Gospodarczej, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

[strona konferencji]    [formularz online]

Konferencja Naukowa Koniunktura w sektorze rolno-żywnościowym

Miejsce: online MS Teams
Data: 7 grudnia 2023 r.
Organizatorzy: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

[strona konferencji]    [formularz rejestracyjny]

The 3rd International Conference Challenges and Opportunities for Rural Development

Miejsce: on-line (MS Teams)
Data: 29 listopada 2023
Język konferencji: angielski
Organizatorzy: Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich, IEiF, SGGW

[ulotka konferencyjna]  [rejestracja]


XV Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe
Wyzwania dla finansów w okresie turbulencji gospodarczych i środowiskowych

Miejsce: Warszawa, SGGW (konferencja w formie hybrydowej – MS Teams)
Data: 16-17 listopada 2023
Język konferencji: angielski i polski
Organizatorzy: Katedra Finansów IEiF, SGGW

[strona www konferencji]  [formularz rejestracyjny]


IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Trends in Regional Development in the EU Countries 2023

Miejsce: Warszawa, Instytut Ekonomii i Finansów SGGW (konferencja on-line, MS Teams)
Data: 20 października 2023
Język konferencji: angielski
Organizatorzy: Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu IEiF, SGGW, Faculty of Economics and Social Development (Latvia University of Life Sciences and Technologies) oraz Latvian Academy of Sciences

więcej informacji: http://kprim.ieif.sggw.pl/en/conferences/


IX Konferencja Naukowa pt. „AKTUALNE TENDENCJE W MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKACH GOSPODARCZYCH”

Miejsce konferencji: Kociszew / on-line
Data konferencji: 19 października 2023
Organizatorzy: Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu, Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie

[strona www konferencji]  [rejestracja]


Międzynarodowa konferencja naukowa „Czynniki rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich”
Z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Pana Prof. Bogdana Klepackiego dr h.c.

Miejsce: Kampus SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Aula Kryształowa
Data: 4 lipca 2023 r.
Organizatorzy: Katedra Logistyki, Instytut Ekonomii i Finansów, SGGW w Warszawie

[ulotka konferencyjna]  [formularz rejestracyjny]


XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej”

Miejsce konferencji: Warszawa – Rogów
Data konferencji: 2930.06.2023 r.
Organizatorzy: Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu, Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawi
[strona konferencji]       [formularz rejestracyjny]


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
The 6th International Conference on Marketing Management – MM2023

Miejsce: on-line MS TEAMS
Data: 22 czerwca 2023 r.
Organizatorzy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – SGGW, Instytut Ekonomii i Finansów –  Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu
[link do rejestracji]


III międzynarodowa konferencja naukowa pt. Ekonomiczno-społeczne skutki pandemii COVID-19 oraz wojny na Ukrainie

Miejsce: on-line (Microsoft Teams)
Data: 22 czerwiec 2023 r.
Organizatorzy: Katedra Logistyki Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie

[ulotka konferencyjna]   [strona www konferencji]  [rejestracja]


VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich” p.t. Przyszłość rolnictwa, systemów żywnościowych i obszarów wiejskich

Miejsce: on-line MS TEAMS
Data:13.06.2023 r.
Organizatorzy: Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie
[strona konferencji, ulotka, rejestracja]


Konferencja Naukowa pt. Sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich – problemy i wyzwania prawno-ekonomiczne

Miejsce: on-line
Data:01.06.2023 r.
Organizatorzy: Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie
[strona konferencji]   [ulotka]


The 3rd International Scientific Conference ‘Sustainable Development – Regional and Local Dimensions’

Miejsce: on-line (Microsoft Teams)
Data: 31 maja 2023 r.
Organizator: Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich, Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie
Język konferencji: angielski

[ulotka konferencyjna]  [strona www konferencji]   [formularz rejestracyjny]


XI Warszawskie Dni Logistyki: Edukacja-Nauka-Biznes pt.: „Zrównoważona logistyka – wybór czy konieczność?”

Miejsce: Kampus SGGW w Warszawie
Data: 24 maja 2023 r.
Organizatorzy: Katedra Logistyki, Koło Naukowe Logistyki

II International Scientific And Practical Conference “Innovations, Trends and Challenges in the Hospitality Industry”

Miejsce: Lviv University of Trade and Economics, Ukraina i on-line
Data: 4-5 maja 2023 r.
Organizatorzy: Lviv University of Trade and Economics, IEiF SGGW w Warszawie, Ukrainian Central Union of Consumer Societies, Poltava University of Economics and Trade, Ivano-Frankivsk Educational and Research Institute of Management, Wroclaw University of Economics and Business, Czestochowa University of Technology, Vasyl  Stefanyk  Precarpathian National  University, Cooperative and Commercial University of Moldova, Batumi Shota Rustaveli State University
[program konferencji]


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Turystyka współczesna – trendy i wyzwania

Miejsce: on-line MS TEAMS
Data: 26 kwietnia 2023 r.
Organizatorzy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – SGGW, Instytut Ekonomii i Finansów –  Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu, Wydział Ekonomii, Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki

[Link do rejestracji]   [ulotka]


VI Konferencja Naukowa z cyklu Wyzwania w rozwoju regionów

Miejsce: on-line (Microsoft Teams)
Data: 19 kwietnia 2023 r.
Organizatorzy: Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa

[strona konferencji]   [ulotka]   [rejestracja]


Konferencja naukowa
Przemiany w rolnictwie – współczesne wyzwania ekonomiczne, środowiskowe i społeczne
Z okazji Jubileuszu 70-lecia Prof. dr. hab. Henryka Runowskiego

Miejsce: Kampus SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Aula Kryształowa
Data: 18 kwietnia 2023 r.
Organizatorzy: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

[strona konferencji]  [formularz rejestracyjny]

III międzynarodowa konferencja naukowa pt. Wyzwania logistyki we współczesnym świecie

Miejsce: on-line (Microsoft Teams)
Data: 19 stycznia 2023 r.
Organizatorzy: Katedra Logistyki Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie

[ulotka]  [formularz rejestracyjny]


 

Ostatnia modyfikacja: 22/12/2023