W 2022 r. odbyły się:


Konferencja Naukowa Rolnictwo i jego otoczenie w czasie pandemii COVID-19

Miejsce: SGGW w Warszawie oraz online MS Teams
Data: 16 grudnia 2022 r.
Organizatorzy: Zakład Polityki Gospodarczej, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

[strona konferencji]    [formularz online]


XIV konferencja naukowa z cyklu „Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich” pt. „Konflikty zbrojne a gospodarka rolno-żywnościowa”.

Miejsce: konferencja  online na platformie Microsoft Teams
Data: 1 grudnia 2022 r.
Organizatorzy: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej  IEiF, SGGW w Warszawie
[ulotka konferencyjna]  [formularz rejestracyjny]  [strona konferencji]


The 2nd International Conference Challenges and Opportunities for Rural
Development (CORD 2022)

Miejsce: konferencja  online na platformie Microsoft Teams
Data: 30 listopada 2022
Organizatorzy: Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu IEiF
Język konferencji: angielski

[ulotka konferencyjna]   [formularz rejestracyjny]


XIV Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe, pt. Współczesne finanse i myśl ekonomiczna wobec wyzwań równowagi w gospodarce rynkowej

Miejsce: Stacjonarnie Kampus SGGW w Warszawie oraz zdalnie na platformie MS Teams (forma hybrydowa)
Data: 24-25 listopada 2022 r.
Organizatorzy: Katedra Finansów Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine oraz Bogor Agricultural University – School of Business

[strona konferencji]  [ulotka konferencyjna]  [formularz rejestracyjny]


VIII Konferencja Naukowa Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych – Gospodarka światowa w warunkach konfliktu i niepewności

Miejsce: Kociszew/online
Data: 27 październik 2022 r.
Organizatorzy: Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

[strona konferencji]  [formularz rejestracyjny]   [ulotka konferencyjna]


VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Trends in Regional Development in the EU Countries 2022

Miejsce: Warszawa, Instytut Ekonomii i Finansów SGGW (konferencja on-line)
Data: 21 pażdziernika 2022 r.Język konferencji: angielski
Organizatorzy: Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu IEiF, SGGW i Faculty of Economics and Social Development (Latvia University of Life Sciences and Technologies)

[strona konferencji] [formularz rejestracyjny]


Finanse publiczne jako narzędzie stymulacji gospodarki w sytuacjach kryzysowych. Ewolucja polityki agrarnej w świetle nowych wyzwań

Miejsce: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
Data: 22 września 2022 r.
Organizatorzy: Katedra Finansów, Instytut Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


XXXI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS
(XXXVI Konferencja Taksonomiczna)

Miejsce: Warszawa, SGGW w Warszawie, bud. 34, ul. Nowoursynowska 159
Data: 7-8 września 2022 r.
Organizatorzy: Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW w Warszawie

[ulotka[strona konferencji]  [formularz rejestracyjny]

Konferencja naukowa pt. Znaczenie logistyki w przedsiębiorstwach i sektorze ogrodniczym

Miejsce: Płochocin
Data: 6 lipca 2022 r.
Organizator: Katedra Logistyki Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Globalne Problemy Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Miejsce konferencji: Warszawa – Rogów
Data konferencji: 30.06 – 01.07. 2022
Organizatorzy: Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu, Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie

[strona konferencji]


V Konferencja Naukowa z cyklu „Wyzwania w rozwoju regionów”

Miejsce: zdalnie na platformie MS Teams
Data: 22 czerwca 2022 r.
Organizatorzy: Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa

[strona konferencji]  [ulotka]  [rejestracja]

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Ekonomiczno-społeczne skutki pandemii Covid-19

Miejsce: on-line (Microsoft Teams)
Data: 9 czerwca 2022 r.
Organizatorzy: Katedra Logistyki Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie

[formularz rejestracyjny]  [ulotka konferencyjna]


Międzynarodowe seminarium naukowe „Rozwój zrównoważony w teorii i badaniach naukowych”

Miejsce: on-line (Microsoft Teams)
Data: 8 czerwca 2022 r.
Organizatorzy: Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu, Instytut Ekonomii i Finansów


X Warszawskie Dni Logistyki: Edukacja-Nauka-Biznes pt.: „Logistyka – Wczoraj, dziś i jutro”

Miejsce: Warszawa
Data: 26-27 maja 2022 r.
Organizatorzy: Katedra Logistyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Koło Naukowe Logistyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

[więcej] [rejestracja]

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa ‘Sustainable Development – Regional and Local Dimensions’

Miejsce: on-line (Microsoft Teams)
Data: 19 maja 2022 r.
Organizatorzy: Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie

[ulotka konferencyjna]  [strona www konferencji]   [formularz rejestracyjny]


V międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich” pt.Europejski Zielony Ład: wyzwania dla sektora agrobiznesu i obszarów wiejskich”

Miejsce: stacjonarnie kampus SGGW oraz zdalnie na platformie MS Teams (forma hybrydowa)
Data: 9-10 maja 2022 r.
Organizatorzy: Instytut Ekonomii i Finansów

[strona konferencji]   [ulotka]  [rejestracja]  
[Program konferencji ESARE V]  [Program Warsztaty Młodych Naukowców]


Przekształcenia własnościowe w rolnictwie – 30 lat doświadczeń i perspektywy

Miejsce: Aula Kryształowa SGGW (budynek IX)
Data: 26 kwietnia 2022 r.
Organizatorzy: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Instytut Ekonomii i Finansów SGGW oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

[ulotka]

Logistyka i łańcuchy dostaw we współczesnej gospodarce

Miejsce: on-line (Microsoft Teams)
Data: 25 kwietnia 2022 r.
Organizatorzy: Katedra Logistyki – Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, Wydział Logistyki i Transportu – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Katedra Logistyki – Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska

[Formularz rejestracji na konferencję]  [ulotka konferencyjna]


II konferencja naukowa pt. Produkcja i zużycie energii w krajach Unii Europejskiej

Miejsce: on-line (Microsoft Teams)
Data: 7 kwietnia 2022 r.
Organizatorzy: Katedra Logistyki Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu

[ulotka konferencyjna]  [formularz rejestracyjny]


II konferencja naukowa pt. Wyzwania logistyki we współczesnym świecie

Miejsce: on-line (Microsoft Teams)
Data: 20 stycznia 2022 r.
Organizatorzy: Katedra Logistyki Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie

[ulotka]  [formularz rejestracyjny]


 

Ostatnia modyfikacja: 16/12/2022