II międzynarodowa konferencja naukowa

Sustainable Development – Regional and Local Dimensions

W formie zdalnej, 19 maja 2022 r.

Serdecznie zapraszamy Państwa na II międzynarodową konferencję naukową ‘Sustainable Development – Regional and Local Dimensions’, organizowaną przez Katedrę Polityki Rozwoju i Marketingu Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy, poglądów i wyników badań w dziedzinie wieloaspektowego zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego.  Zapraszamy do wystąpień prezentujących wyniki badań odnoszące się zarówno do ugruntowanych teorii, jak i omawiające nowe zagadnienia w obszarze zmian społecznych, gospodarczych i środowiskowych, na poziomie lokalnym i regionalnym, w kontekście rozwoju zrównoważonego.

Rejestracja
Do 10 maja, 2022 r.
On-line po kliknięciu tutaj

W przypadku prezentacji współautorskich uprzejmie prosimy, żeby tylko jedna osoba zarejestrowała wszystkich autorów, podając pełne informacje wskazane w formularzu.

Język konferencji: angielski i polski.
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Rada Naukowa

Iwona Batyk, dr hab. prof., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Marta Barna,
prof. dr hab., Lviv University of Trade and Economics, Ukraina
Lubica Bartová
, prof. ing. Slovak Agricultural University in Nitra, Słowacja
Anna Dąbrowska, prof. dr hab., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Anzor Devadze, dr prof., Batumi Shota Rustaveli State University, Gruzja
Wojciech Florkowski, prof. dr., University of Georgia, Stany Zjednoczone
Grzegorz Gorzelak, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski, Polska
Mariusz Maciejczak, dr hab. prof., SGGW w Warszawie, Polska
Etleva Muça, dr assist. professor, Agricultural University of Tirana, Albania
Irena Ozimek, prof. dr hab., SGGW w Warszawie, Polska
Iwona Pomianek, dr, SGGW w Warszawie, Polska
Joanna Rakowska, dr hab., SGGW w Warszawie, Polska, Przewodnicząca Rady Naukowej
Cesar Revoredo-Giha, dr, Scotland’s Rural College, Wielka Brytania
István Takács, prof. dr hab., Óbuda University, Węgry
Katalin Takácsné György, prof. dr hab., Óbuda University, Węgry
José G. Vargas-Hernández, dr prof. Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez, Unidad Académica Zapopan, Meksyk
Jan Žukovskis, prof. dr., Vytautas Magnus University, Litwa

Komitet Organizacyjny

Joanna Rakowska, dr hab., Przewodnicząca
Marta Barna, prof. dr hab.
Anna Milewska, dr, Sekretarz
Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska, dr, Sekretarz
Serhiy Zabolotnyy, dr
Salome Khinikadze, MSc
Kamil Górski
Jakub Jurczak

Zapytania prosimy kierować na adres: anna_milewska1@sggw.edu.pl lub: agnieszka_wojewodzka@sggw.edu.pl

Publikacja

Nadesłane oryginalne prace będą brane pod uwagę do ewentualnej publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia dostępnym na stronie https://aspe.sggw.edu.pl/   

[ulotka konferencyjna]   

[Conference Programme]

Ostatnia modyfikacja: 08/06/2022