Z okazji Świąt Wielkanocnych,

w imieniu wszystkich Pracowników

Instytutu Ekonomii i Finansów

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

oraz własnym,

składam najserdeczniejsze życzenia

pokoju, wiary i miłości.

Niech nadchodzący czas upłynie

w zdrowiu i nadziei na lepsze jutro

oraz wzajemnym wsparciu

w tych trudnych chwilach.

Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW

Dyrektor