Z uwagi na okresowe zawieszenie funkcjonowania uczelni w związku z powszechnym występowaniem wirusa COVID 19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników Komitet Organizacyjny zdecydował o przełożeniu terminu konferencji na wrzesień 2020 r.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich” oraz konferencja „Strategie dla biogospodarki w krajach Europy Środkowo – Wschodniej” odbędą się w SGGW w dniach 22 i 23 września 2020 r., zaś warsztaty dla młodych naukowców w dniu 21 września 2020 r.

Komitet Organizacyjny zastrzega, że w przypadku zwiększenia ryzyka bezpieczeństwa epidemiologicznego we wrześniu może podjąć decyzję o zmianie formy konferencji na zdalną.

Zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w konferencjach.

Informacje o konferencji i aktualności na stronie wydarzenia