W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania istotnej części podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce wynikającym z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa COVID-19, poniżej przekazujemy źródła informacji pomocne w realizacji zadań dydaktycznych i naukowych przez pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW:

ORGANIZACJA

KSZTAŁCENIE ZDALNE

BADANIA