Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej „Rolnictwo i jego otoczenie w czasie pandemii COVID-19”. Konferencja będzie forum debaty środowiska naukowego i pozanaukowego z kraju i zagranicy na temat uwarunkowań i ekonomiczno-produkcyjnych skutków oddziaływania pandemii na rolnictwo, wrażliwości rolnictwa i jego otoczenia na pandemię oraz działań podejmowanych przez państwo w stosunku do rolnictwa w czasie kryzysu covidowego. Konferencja odbędzie się hybrydowo w dniu 16 grudnia 2022 r. na SGGW w Warszawie  i online na platformie Microsoft Teams. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

 Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące obszary problemowe:

  1. Skutki pandemii w przeszłości i pandemii COVID-19 dla rolnictwa w świetle literatury światowej.
  2. Identyfikacja skutków pandemii COVID-19 dla produkcji rolnej w Polsce i na świecie.
  3. Działania podejmowane przez państwo w stosunku do rolnictwa w Polsce i w innych krajach w czasie pandemii COVID-19.
  4. Wpływ pandemii COVID-19 na poziom dochodów, wydatków oraz sytuację materialną gospodarstw rolniczych w Polsce i w innych krajach.
  5. Mierzenie i ocena efektów pandemii dla rolnictwa i jego otoczenia.
  6. Zagrożenia dla wielkości i struktury produkcji rolnej powodowane przez pandemię.
  7. Otoczenie rolnictwa w czasie pandemii COVID-19.
[strona konferencji]    [formularz online]