Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 października zmarła

Pani dr Ewa Bąk-Filipek

wieloletni pracownik Katedry Polityki Rozwoju i Marketingu
Instytutu Ekonomii i Finansów.

Część Jej Pamięci

nekrolog