Serdecznie zapraszamy na III konferencję naukową pt. „Wyzwania logistyki we współczesnym świecie”. Wydarzenie odbędzie się 19 stycznia 2023 r. w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W ramach wydarzenia możliwa jest publikacja artykułu m.in. w czasopismach:

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Logistyki (40 pkt wg MEiN)
 
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia (20 pkt wg MEiN)

Rejestracja uczestników do 15.01.2023 r.
[ulotka]
[formularz rejestracyjny]