W bieżącym roku dwa kolejne projekty w międzynarodowych konsorcjach koordynowanych przez pracowników naszego Instytutu otrzymały dofinansowanie w konkursie programu Erasmus+ .

  • W ramach AKCJI 2 (KA220-VET) dofinansowanie uzyskał projekt w ramach konsorcjum międzynarodowego koordynowany przez dr hab. Mariusz Hamulczuka „Aligning HE and VET instruments”

W ramach AKCJI 2 (KA220-ADU) dofinansowanie uzyskał projekt w ramach konsorcjum międzynarodowego koordynowany przez dr Katarzynę Czech „Learning by experiencing Escape Rooms: Financial Literacy for Adults”