W dniu 21 października 2022 roku odbyła się 8 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Trends in Regional Development in the EU Countries 2022 zorganizowana przez Katedrę Polityki Rozwoju i Marketingu SGGW w Warszawie wspólnie z Latvia University of Life Sciences and Technologies w Jełgawie, Latvian Academy of Sciences oraz Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences. W wydarzeniu wzięli udział naukowcy reprezentujący różne krajowe oraz zagraniczne ośrodki naukowe– z Łotwy, Litwy, Ukrainy i Albanii. Uczestników konferencji powitała Pani Profesor Joanna Szwacka-Mokrzycka – Przewodnicząca Komitetu Naukowego, następnie Profesor Mariusz Maciejczak– Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, Profesor Irina Arhipova- Prorektor Latvia University of Life Sciences and Technologies oraz Profesor Baiba Rivža – członek Latvian Academy of Sciences.

Konferencja stanowiła doskonałą okazję do wymiany poglądów w zakresie rozwoju regionalnego w krajach Unii Europejskiej, także w kontekście aktualnych problemów społeczno-gospodarczych, w tym kwestii związanych z pandemią Covid-19 oraz wojną na Ukrainie. Referaty wygłoszono w trzech sesjach tematycznych oraz w sesji posterowej. Dyskusja koncentrowała się wokół wybranych aspektów rozwoju regionalnego i lokalnego, stosowanych instrumentów wsparcia polityki regionalnej oraz kierunków i perspektyw rozwoju krajów UE.