Serdecznie zapraszamy na nadchodzące 189 seminarium Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa (EAAE) organizowane przez Instytut Ekonomii i Finansów SGGW, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Szkołę Główną Handlową w Kijowie i Instytut Thϋnen. Seminarium odbędzie się w dniach 18-20 września 2024 r. w SGGW w Warszawie.

Seminarium „Rozszerzenie UE o (po)wojenną Ukrainę: Implikacje dla rynków rolno-spożywczych” ma na celu omówienie skutków wojny rosyjskiej z Ukrainą dla sektora rolnego na Ukrainie, w UE i krajach spoza UE. Ponadto seminarium ma na celu omówienie wyników analiz scenariuszowych skutków gospodarczych dalszej integracji Ukrainy z europejskimi rynkami rolno-spożywczymi.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie rozszerzonego abstraktu o objętości maksymalnie 2 stron w języku angielskim do dnia 15 kwietnia 2024 r.

Więcej informacji na temat seminarium można znaleźć na stronie: https://www.eaae189.org/

Pytania i korespondencję dotyczącą seminarium prosimy kierować na adres e-mail: EAAE2024Warsaw@sggw.edu.pl

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium.