Szanowni Państwo,

w imieniu Podkomisji wyborczej ds. dyscypliny Ekonomia i Finanse chciałabym poinformować, że w ramach Wyborów uzupełniających do Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego (jedno miejsce) został zgłoszony następujący kandydat:

  1. Dr hab. Piotr Gołasa, prof. SGGW

Kandydat do Rady Dyscypliny złożył do Podkomisji Wyborczej zgodę na kandydowanie i inne wymagane dokumenty.

Zebranie wyborcze odbędzie się 19 marca 2024 r. o godz. 10.00 w sali 116 w bud. 7.

Z wyrazami szacunku
Alina Daniłowska
Przewodnicząca Podkomisji Wyborczej
ds. dyscypliny Ekonomia i Finanse