Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji Naukowej pt.
Sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich – problemy i wyzwania prawno-ekonomiczne.

Celem konferencji jest wymiana poglądów naukowych i doświadczeń na temat problematycznych kwestii natury prawno-ekonomicznej związanych ze sprawami dyscyplinarnymi nauczycieli akademickich oraz zgłoszenie propozycji zmian legislacyjnych w przedmiotowym obszarze.

Konferencja odbędzie się 1 czerwca 2023 r. w formie zdalnej.

Udział w konferencji dla gości z SGGW jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje nt. konferencji oraz formularz rejestracyjny i formularz zgłoszeniowy do zmian legislacyjnych znajdują się na stronie: https://konf-postepowania-dyscyplinarne.ieif.sggw.pl

Ulotka konferencji [pobierz pdf]