Serdecznie zapraszamy na

VI Konferencję Naukową z cyklu Wyzwania w rozwoju regionów.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego, rozpoznanie obecnych kierunków badań nad rozwojem lokalnym i regionalnym, wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego na wielu jego płaszczyznach.

Konferencja odbędzie się 19 kwietnia 2023 r., w formie zdalnej na platformie MS Teams.

[strona konferencji]   [ulotka]   [rejestracja]