Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej pt. „Przemiany w rolnictwie – współczesne wyzwania ekonomiczne, społeczne i środowiskowe” organizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Henryka Runowskiego.

Celem konferencji jest prezentacja i dyskusja aktualnych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu przemian zachodzących we współczesnym rolnictwie oraz ich uwarunkowań. Spotkanie umożliwi wymianę poglądów w gronie naukowców i praktyków, a przede wszystkim będzie okazją do wyrażenia wdzięczności i uznania dla Szanownego Jubilata.

Szczegółowe informacje oraz link do formularza rejestracyjnego znajdują się na stronie: http://keiop.ieif.sggw.pl/konferencje/przemiany-w-rolnictwie/