Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłosiła wyniki konkursu w ramach naboru do dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 dla konkursu nr 6/2022 o finansowanie projektów. Wśród zwycięzców znalazł się projekt z Instytutu Ekonomii i Finansów pt.: „Rola owadów zapylających w zachowaniu bioróżnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich” złożony przez zespół pod kierunkiem dr. Janusza Majewskiego z KEMiA.