Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło kolejne wyniki konkursu o finansowanie projektów w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa”. Wśród zwycięzców znalazł się projekt z SGGW pt.: „Zachowania zrównoważone środowiskowo i społecznie pokolenia Z stymulowane aplikacjami mobilnymi” złożony przez zespół pod kierunkiem dr hab. Agaty Balińskiej, prof. SGGW (Instytut Ekonomii i Finansów) w składzie: dr inż. Ewa Jaska (Instytut Ekonomii i Finansów) i dr inż. Agnieszka Werenowska (Instytut Zarządzania).