W dniach 4-10 lipca 2022 Instytut Ekonomii i Finansów SGGW współorganizuje Case Study Competition dla studentów i doktorantów w ramach projektu ELLS (Euroleague for Life Sciences – sieć wiodących uniwersytetów przyrodniczych w Europie). Tygodniowy intensywny program w gminie Sokoły obejmuje wykłady nauczycieli akademickich z różnych dziedzin oraz różnych ośrodków, ale przede wszystkim spotkania z przedstawicielami lokalnej społeczności – władz samorządowych, gospodarstw rolnych (produkcja mleka oraz sękaczy). Uczestnicy są podzieleni na międzynarodowe grupy osób studiujących w różnych dziedzinach (ekonomia, rolnictwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska i in.). Ich zadaniem jest przygotowanie propozycji projektu/działania, który sprzyjałby rozwojowi lokalnemu. Finalne projekty zostaną przedstawione w trakcie konferencji ELLS, organizowanej w tym roku w Pradze (Czechy), a zwycięska drużyna zostanie nagrodzona.