W dniach 21-22-23 września 2020 odbyła się w formule on-line III Międzynarodowa Konferencja NaukowaNauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich” oraz Międzynarodowa KonferencjaStrategie dla biogospodarki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”. W wydarzeniach wzięło udział ponad 100 uczestników reprezentujących liczne krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe i instytucje praktyki, w tym Technical University of Crete, University of Foggia, Italy, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –Państwowy Instytut Badawczy Puławach, IPTS – Joint Research Centre, Seville, Spain, Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute, Poland, Agricultural University of Athens, Greece, University of Western Macedonia, Greece, Riga Technical University, Latvia, State Agrarian and Engineering University in Podilya, Ukraine, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Polska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska, China University of Geosciences, China, Organisation for Economic Cooperation and Development, France, University of Ljubljana, Slovenia, IEA Bioenergy Task workshop in Osijek oraz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Referaty wygłoszono w sesji plenarnej oraz 5 sesjach tematycznych: 1. The state and deployment of bioeconomy in the CEE countries, 2. Zrównoważona produkcja i konsumpcja, 3. Zrównoważone rolnictwo dla biogospodarki, 4. Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju lokalnego, 5. Adaptation processes to climate change. Przedłożone do recenzji opracowania opublikowane zostaną w materiałach konferencyjnych.