Wybory uzupełniające 1 przedstawiciela do Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse z grupy pracowników posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego odbędą się w dniu 24.09.2020 r. w Auli Kryształowej, o godz. 10.00

Podkomisja Wyborcza
Instytutu Ekonomii i Finansów