Pracownicy Instytutu Ekonomii i Finansów zakończyli realizację projektu badawczego NCN 2015/19/B/HS4/02273 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach którego ocenie poddano m. in. ekoefektywność (efektywność ekonomiczno-środowiskową) polskich gospodarstw rolnych uczestniczących w systemie FADN. Przeprowadzone analizy wskazują na znaczny potencjał redukcji nakładów środków produkcji jak też obciążeń środowiskowych, chociaż zróżnicowany w zależności od typu i wielkości produkcyjnej gospodarstwa. Wykazano też, że gospodarstwa o wyższym poziomie ekoefektywności są przeciętnie większe, prowadzą bardziej intensywną produkcję rolną a jednocześnie charakteryzują się wyższym poziomem wskaźników trwałości. Przeprowadzone badania wpisują się w szybko rozwijający się na świecie nurt Ekonomii Trwałego Rozwoju dotyczący ekoefektywności. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskanych wyników można znaleźć pod adresem: https://www.researchgate.net/publication/344267027_Ekoefektywnosc_towarowych_gospodarstw_rolnych_w_Polsce