Miło nam poinformować, że w nowej kadencji władz SGGW na lata 2020-2024 funkcję Prorektora ds. dydaktyki objął Pan dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW – który od 2019 r. pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów, zaś w latach 2012-2019 funkcję Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Panu Prorektorowi życzymy wszelkiej pomyślności, satysfakcji z pracy oraz wielu sukcesów.

Więcej informacji na temat nowych Władz SGGW na stronie Uczelni