Miło nam poinformować, że JM Rektor SGGW Pan Prof. dr hab. Michał Zasada powołał nową dyrekcję Instytutu na okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r., w składzie:

p.o. Dyrektora Instytutu – dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW

Zastępca Dyrektora ds. naukowych – dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW

Zastępca Dyrektora ds. kształcenia – dr hab. Mariusz Hamulczuk