Pracownicy Instytutu Ekonomii i Finansów brali udział w pracach badawczych prowadzonych w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL których celem było stworzenie modelu optymalizacyjnego EPICA, umożliwiającego oszacowanie wpływu potencjalnych instrumentów polityki klimatycznej na poziom emisji gazów cieplarnianych w sektorze gospodarstw rolniczych. Wyniki analiz wskazują na potencjalne możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z polskiego rolnictwa oraz skutki wdrażania scenariuszy redukcyjnych dla gospodarstw rolniczych. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskanych wyników można znaleźć na stronie projektu LIFE Climate CAKE.