Z głębokim smutkiem informujemy, że 23  lipca 2020 r., w wieku 91 lat, odszedł od nas

prof. dr hab. Janusz Kosicki

Profesor Janusz Kosicki urodził się 5 sierpnia 1928 r. w Bełdowie w województwie łódzkim. W latach 1947-1950 studiował na Wydziale Rolnym Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi. Kolejny etap studiów – studia magisterskie – odbył w latach 1950-1952 na Wydziale Rolnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  Stopień naukowy doktora nauk rolno-leśnych nadała mu w 1960 r. Rada Wydziału Ekonomiczno – Rolniczego SGGW, a stopień doktora habilitowanego w zakresie ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych został mu nadany na tym samym Wydziale w 1971 r.  Tytuł profesora nauk ekonomicznych uzyskał w roku 1996.

Profesor Janusz Kosicki w latach 1973-1975 był prodziekanem Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW ds. studenckich, a w latach 1978-1981 Dziekanem tego Wydziału. W latach 1976-1991 pełnił funkcję kierownika Zakładu Organizacji i Zarządzania powstałego z dawnego Zakładu Organizacji Produkcji Rolniczej w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych. Był wieloletnim przedstawicielem Rady Wydziału w różnych senackich i rektorskich komisjach na Uczelni oraz komisjach ministerialnych a także członkiem wielu organizacji krajowych i międzynarodowych.

Profesor Janusz Kosicki większość swojego zawodowego życia (47 lat) poświęcił pracy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym w  Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych. 

Dorobek naukowo-badawczy, dydaktyczny i organizacyjny Pana Profesora przysłużył się do rozwoju nauki i kadr w zakresie ekonomiki rolnictwa oraz przedsiębiorstw rolnych i za ten wkład składamy serdeczne podziękowania.  Pan Profesor  Janusz Kosicki pozostanie w naszej pamięci jako dociekliwy naukowiec, oddany nauczyciel akademicki, a nade wszystko dobry i życzliwy człowiek.

Cześć Jego pamięci!

Dyrektor i pracownicy Instytutu Ekonomii i Finansów

Dyrektor i pracownicy Instytutu Zarządzania

Dziekan i pracownicy Wydziału Ekonomicznego

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie