Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Międzynarodowym Forum Finansowo-Bankowym, pt. Wyzwania współczesnych finansów – ryzyka, strategie, perspektywy, organizowanym przez Katedrę Finansów Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, UJK w Kielcach i NULES of Ukraine. Forum odbędzie się w dniach 25-26.11.2021 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://mffb.ieif.sggw.pl/