Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie ma zaszczyt zaprosić Państwa na XIII międzynarodową konferencję naukową z cyklu „Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich” pt. „Interwencjonizm w rolnictwie z perspektywy szkół ekonomicznych”. Konferencja będzie forum wymiany poglądów środowiska naukowego z kraju i zagranicy na temat problemów interwencji państwa w rolnictwie rozważanych z perspektywy szkół ekonomicznych oraz skutków polityki gospodarczej dla agrobiznesu i rozwoju obszarów wiejskich.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://keipg.ieif.sggw.pl/konferencje/